Stichting TitanE werkt aan armoedebestrijding op Maluku, waar klimaatverandering en natuurrampen de bevolking bedreigen. TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor “Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding” op de Molukken.

Mission-statement

TitanE werkt aan armoede-bestrijding op Maluku, waar klimaatverandering…

10 Vragen aan TitanE

TitanE is de oudste Molukse ontwikkelingsorganisatie in Nederland.…

Armoedebestrijding op Maluku verdient een andere benadering

Armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens…

Impact ondernemen

Impact ondernemen heeft afgelopen jaren een behoorlijke vlucht…

Noodhulp en wederopbouw

Noodhulp is humanitaire hulp. Hulp wordt geboden aan slachtoffers…