Armoedebestrijding op Maluku verdient een andere benadering

Armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist.
(Nelson Mandela)

Inleiding

Door de wereldwijde economische gevolgen van de coronacrisis kunnen 500 miljoen mensen extra in armoede terechtkomen. Dat is zo’n 8 procent van de wereldbevolking. Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met 10 jaar terugwerpen, in sommige regio’s zelf met 30 jaar.
In Indonesië zijn niet alleen inwoners hun baan geheel of gedeeltelijk kwijtgeraakt, maar ook het aantal armen in Indonesië is toegenomen. Een stijging van 2,76 miljoen en daarmee teruggezakt naar het niveau van 2018. En dat is bijna 11%.