Welkom

Stichting TitanE is een vrijwilligersorganisatie (1996) met een ANBI-kenmerk.

Ook Maluku ontsnapt niet aan klimaatverandering en natuurrampen. Dit heeft effect op het bestaansrecht van de boeren. TitanE stelt zich tot doel de armoede op Maluku te bestrijden met aandacht voor duurzaam en sociaal ondernemerschap.

TitanE werkt in Nederland aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap, vandaar haar naam: TitanE, brug, de brug tussen Nederland en Maluku. TitanE steunt particuliere initiatieven zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans, op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op Maluku.