Welkom

Stichting TitanE is een vrijwilligersorganisatie (1996) met een ANBI-kenmerk.

Ook Maluku ontsnapt niet aan klimaatverandering en natuurrampen. Dit heeft effect op het bestaansrecht van de boeren. TitanE stelt zich tot doel de armoede op Maluku te bestrijden met aandacht voor duurzaam en sociaal ondernemerschap.

TitanE werkt in Nederland aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap, vandaar haar naam: TitanE, brug, de brug tussen Nederland en Maluku. TitanE steunt particuliere initiatieven zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans, op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op Maluku.

Met de campagne “Pala Banda, adoptie van 10.000kg nootmuskaat” wil TitanE de positie van nootmuskaat- en kruidnagelboeren op Maluku verbeteren. Boeren op Banda leveren voor een reeële prijs 10.000kg nootmuskaat en foelie aan de campagne. TitanE vult hiermee een zeecontainer en brengt deze over naar Nederland. Met Pacific SpiZes zijn afspraken gemaakt om de import van deze nootmuskaat en foelie te realiseren en door te leveren aan derden. De kosten van inkoop op Maluku tot aflevering in Nederland bedragen ca. €98.000. Deelname aan deze campagne is mogelijk door voor slechts €10 één kilo nootmuskaat te “adopteren”. Voor meer informatie: klik op “Adoptie-actie Pala Banda“.