Welkom

Stichting TitanE werkt aan vermindering van de armoede in Maluku, waar klimaatverandering en natuurrampen de bevolking bedreigen. TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996) die zich inzet voor “Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding” op de Molukken. TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. TitanE steunt particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans, op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op de Molukken.

TitanE is in 2020 gestart met de campagne “Adoptie actie Pala Banda“. De campagne heeft als doel de positie van nootmuskaat- en kruidnagelboeren in de Molukken te verbeteren door de adoptie van nootmuskaten. De campagne beoogt verder de export te stimuleren van nootmuskaat en kruidnagel naar Nederland op basis van sociale ondernemerschap.

De campagne “Adoptie actie Pala Banda” heeft als doel middelen te verwerven om een met nootmuskaat en foelie gevulde zeecontainer vanuit de Molukken naar Nederland over te brengen. Het bedrijf Pacific SpiZes heeft toegezegd om de nootmuskaat en foelie te importeren om deze vervolgens door te leveren aan derden. Voor €10 kunnen belangstellenden 1 kg nootmuskaat  “adopteren”, waarmee TitanE de inkoop van de nootmuskaten en het vervoer naar Nederland bekostigd.