Stichting TitanE

Heb je vragen over onze projecten? Heb je een suggestie? Of zoek je ons adres? Op deze pagina kun je terecht voor al je vragen en voor handige contactgegevens.

Bezoekadres: p.a. Moluks Kerkelijk Centrum, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten
Correspondentieadres: Postbus 3195, 3502 GD Utrecht

E-mail bestuur: info@titane.nl
E-mail webbeheer: webmaster@titane.nl

Bank: NL67 RABO 0364 1577 04
KvK: 41172724

Social Media: FacebookTwitterLinkedIn en YouTube

TitanE past een privacybeleid toe

Bestuur: Sam Pormes: voorzitter; Frans Palyama: penningmeester; Buce Ubro: secretaris; Thijs Kakisina en Frans Rengrengulu: algemeen bestuursleden.

De Raad van Toezicht … van de Stichting TitanE houdt toezicht op het beleid van en de uitvoering ervan door het bestuur van de Stichting TitanE. De Raad van Toezicht waarschuwt het bestuur als zaken niet goed gaan of als die niet goed besproken zijn. De Raad van Toezicht telt drie leden, te weten: dhr. E. Masela (voorzitter), mevr. G. Polenewen (lid) en dhr. J. Korlefoera (lid).

Programma Vrijwilligers: Sam Pormes (Noodhulp & Wederopbouw, duurzame ontwikkeling), John van der Kaap (Web-beheer en nieuwsberichten), Eli Masela (Algemeen & E-Bulletin) en Sarah Ellen Saija, (fondsenwerving).

Flex vrijwilligers: Organiseren en faciliteren activiteiten in het kader van maatschappelijk draagvlak, standbeheer, beheer en bemensing kantoor, verkoop artikelen, intermediair met partnerorganisaties in Nederland en Indonesië. Jacob Loupatty, Lies Knegt, Nancy Lesimanuwaya, Simon Uneputty, Agus Paliama, Nona Tahapary en Maria Manuputty.

Intermediair vrijwilligersZij onderhouden contacten met onze partners. Jo Uneputty (Sauwa), Ocep Korlefoera (Indonesia Diaspora), Kasera Pormes (Taskforce Maluku & Maluku Utara), Makmur Sturing (Taskforce Maluku & Maluku Utara), Demi Talaksoru (Letra Natu) en Parsis Pormes (Letra Natu).

De inzet en de initiatieven van vrijwilligers zijn van grote maatschappelijke waarde voor TitanE en Maluku. Veel van de vrijwilligers zijn flexibel inzetbaar en zijn intermediair in de samenwerking met onze partners. Iedereen werkt onbezoldigd.