Mission-statement

TitanE werkt aan armoede-bestrijding op Maluku, waar klimaatverandering en natuurrampen de bevolking bedreigen.

TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996)  die zich inzet voor ‘Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op Maluku. TitanE betekent brug; de T en E zijn in hoofdletters geschreven, daarmee de pijlers van een brug verbeeldend. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. TitanE steunt particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans,  op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op Maluku.