TitanE en de ANBI-status

De Belastingdienst schrijft voor welke informatie Stichting TitanE dient te verstrekken via publicatie op de eigen website.

INFORMATIEVERSTREKKING ANBI-STATUS

 • NAAM VAN DE INSTELLING:
  Stichting TitanE
 • HET RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
  8023.82.812
 • DE CONTACTGEGEVENS VAN STICHTING TITANE
  Bezoekadres (op afspraak): p.a. Moluks Kerkelijk Centrum, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten
  Correspondentieadres: Postbus 3195, 3502 GD Utrecht
  Telefoon: +31 (0) 6 2240 9115 (penningmeester)
  Website: <www.titane.nl>
  E-mail: <info@titane.nl>
 • STANDAARDFORMULIER PUBLICATIEPLICHT ANBI
  Zie Standaardformulier Publicatieplicht ANBI (aanklikbaar)
 • BESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING VAN STICHTING TITANE
  Zie Mission Statement van de Stichting TitanE (aanklikbaar)
 • DE HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN VAN STICHTING TITANE
  Zie het Beleidsplan 2023-2024 (aanklikbaar)
 • DE FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS VAN STICHTING TITANE, ZOALS GENOEMD IN DE STATUTEN
  1x voorzitter, 1x penningmeester, 1x secretaris en 2x algemeen-bestuursleden
 • DE NAMEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE STICHTING TITANE
  Sam Pormes: voorzitter
  Frans Palyama: penningmeester
  Buce Ubro: secretaris
  Thijs Kakisina en Frans Rengrengulu: algemeen bestuursleden
 • RAAD VAN TOEZICHT
  Zie de verslagen van vergaderingen gehouden in 2020, 2021, 2022 en 2023 (aanklikbaar)
 • HET BELONINGSBELEID VAN STICHTING TITANE
  De bestuurders van Stichting TitanE en haar vrijwilligers ontvangen geen vacatiegeld. Deelnemers van werkbezoeken aan Maluku betalen zelf de volledige kosten.
 • HET ACTUEEL VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTITIVITEITEN
  Zie het Jaarverslag 2022 (aanklikbaar)
  Zie het Activiteitenoverzicht 2022 (aanklikbaar)
  Zie het Activiteitenplan 2023 (aanklikbaar)
 • DE FINANCIELE VERANTWOORDING
  Zie document over het Financieel Beheer bij Stichting TitanE (aanklikbaar)
  Zie de Jaarrekening 2022 (aanklikbaar)
  Zie de Jaarrekening 2021 (aanklikbaar)
  Zie de Jaarrekening 2020 (aanklikbaar)
  Zie de Jaarrekening 2019 (aanklikbaar).