Noodhulp en wederopbouw

Noodhulp is humanitaire hulp. Hulp wordt geboden aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. De belangrijkste doel is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. Slachtoffers kennen geen politieke kleur, religie of etniciteit.