De Raad van Toezicht van Stichting TitanE

De Raad van Toezicht van Stichting TitanE houdt toezicht op het beleid van en de uitvoering ervan door het bestuur van de Stichting TitanE. De Raad van Toezicht waarschuwt het bestuur als zaken niet goed gaan of als die niet goed besproken zijn. De Raad van Toezicht telt drie leden: dhr. E. Masela (voorzitter), mevr. G. Polenewen (lid) en dhr. J. Korlefoera (lid).

Klik HIER voor de verslaglegging van de laatste vier jaarlijkse vergaderingen.