Impact ondernemen

Impact ondernemen heeft afgelopen jaren een behoorlijke vlucht genomen. Steeds meer mensen kiezen voor ondernemerschap met daarbij de nadrukkelijke wens om niet alleen voor zichzelf geld te verdienen, maar juist ook om een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren. Armoedebestrijding los je niet alleen op. Je hebt daarvoor diverse partijen nodig, zoals overheden, het maatschappelijk middenveld en impact ondernemers.