Noodhulp en wederopbouw

TitanE biedt noodhulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Eerst zorgen we voor de meest dringende behoeften om vervolgens met onze partners te werken aan wederopbouw en de beheersing van mogelijke toekomstige rampen. Effectief is om samenhang te brengen van noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling. Noodhulp en Wederopbouw is niet nieuw voor TitanE. Noodhulp is geen charity.

Participatie van de lokale gemeenschap is van groot belang. Zij kennen de situatie beter en ontwikkelen daardoor ook meer vaardigheden om toekomstige rampen beter het hoofd te bieden. TitanE is gepokt en gemazzeld omdat veel ervaring is opgedaan in de periode van de noodhulp tijdens het conflict (1999-2003) en de periode daarna in het kader van wederopbouw. En dit werd mogelijk gemaakt door steun van medefinancieringsorganisaties zoals Oxfam Novib en Cordaid. Maar alles staat en valt met je partnerorganisaties op Maluku. Zonder deze netwerken is het gedoemd te mislukken.

In al die jaren hebben wij een heel breed netwerk opgebouwd. Humanum, een van de oudste NGO’s op Maluku maakt deel uit van het netwerk van Baileo Maluku, jarenlang partner van Oxfam Novib, Hivos en Cordaid. Op het terrein van Inheemse rechten werken wij samen met Aliansi Masyarakat Adat Nusantara en op het terrein van mensenrechten hebben wij samengewerkt met Komnasham Maluku en sociale advocatuur.

Op het terrein van Noodhulp hebben wij het meest geleerd van Team Relawan Untuk Kemanusiaan (TRuK), opgericht door Molukse NGO’s en PMI (Rode Kruis) op Maluku. Honderden vrijwilligers, christenen en moslims, die in alle uithoeken van Maluku noodhulp hebben verleend.

Bij conflicten worden ook veel rechten geschonden. TitanE is er trots op aan de wieg te hebben gestaan bij de oprichting van TAPAK Ambon. Samen met Baileo Maluku en Munir Said Thalib van KONTRAS.

In september 2019 werd Maluku getroffen door een aardbeving. TitanE heeft snel en professioneel kunnen reageren, voornamelijk door de aanwezigheid van het netwerk. Bij de beving was naast schade aan de infrastructuur. Bescherming, veiligheid en gezondheid de belangrijkste noden. Honderdduizenden zijn de heuvels in gevlucht. Maar hebben niet allemaal de status van vluchteling. Het grootste deel zijn gevlucht uit angst voor een Tsunami of gewoon omdat ze bang zijn getroffen te worden door de naschokken. Hun woningen zijn nog intact. Zij keren overdag gewoon terug. Het grootste probleem is van de mensen die geen huis meer hebben. Zij kunnen niet terugkeren. Ze hebben een tent nodig om te schuilen, sanitatie en wasgelegenheid (MCK) en verlichting in de avond en nacht (veiligheid) en drinkwater. Veel kinderen hebben een zekere trauma opgelopen. Dus ook aandacht voor deze bijzondere kwetsbare groep. Voor al dit soort voorzieningen is expertise nodig. En daarover beschikken onze partners in voldoende mate.

In de documenten kunt u ons verslag van onze noodhulp en wederopbouw vinden. En op Facebook Noodhulp en Wederopbouw kunt u ook de nodige informatie lezen.