Projecten

TitanE is betrokken bij 10 projecten. Bij de uitvoering zijn diverse partners betrokken. De projecten hebben betrekking op diverse terreinen:
– Landbouw
– Schoon drinkwater
– Capaciteitsopbouw
– Klimaatadaptatie
– Productiemiddelen
– Microkrediet voor vrouwen.

Landbouw

Adoptie nootmuskaatbomen Banda.

Bedoeld om boeren op Banda te steunen zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Door palabomen te adopteren ontvangen de boeren extra financiën om hun plantage te behouden en zijn zij in staat om hun economische activiteit te continueren. Het ownership is van dit project is de werkgroep Pertukaran.

Import pala

Kamboti Rempah Maluku (KRM), partner van TitanE wil haar import capaciteit van pala op Banda vergroten. Verscheping en verwerking in de warehouse op Ambon tot een kwaliteitswaardig exportproduct. De diaspora onderneming in Nederland Pacific SpiZes staat garant voor de afname.

Schoon drinkwater

Sahari

In het dorp Sahari wordt een drinkwatervoorziening geplaatst voor 46 gezinnen. Daarnaast worden de gezinnen voorzien van Tulip waterfilters. Dit project wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Waterfilter

Deze filter is in staat om het ‘lichte’ vuil in het water tegen te houden, zodat het dan verantwoord  gedronken kan worden. Het water uit een put of het gewone regenwater kan op deze manier zonder gevaar voor de gezondheid gebruikt worden. Het hoeft niet meer gekookt te worden. Dit project wordt uitgevoerd door partners van TitanE Mata Air Maluku en Humanum. Het gaat om een Demand Driven programma.

Capaciteitsopbouw

Rainforest Certificering

Doel is om 400 boeren te certificeren met Rain Forest Certificaat.  De boeren nemen deel aan een trainingsprogramma waardoor zij bekend zijn met eisen van duurzaamheid en sociale componenten. Hierdoor zijn zij in staat om hun concurrentie positie op de wereldmarkt te versterken. De training wordt deels ingepast in de Molukse cultuur. Uitvoering door trainers van KRM.

Klimaatadaptatie

Duurzame Maxi droger voor Kamboti Rempah Maluku (KRM). Het ontwerpen, ontwikkelen en de vervaardiging van klimaat neutraal droger met een capaciteit van 1000 kg nootmuskaat per dag aangedreven door zonnepanelen. Het is bestemd voor onze partner Impact Onderneming Kamboti Rempah Maluku (KRM). Hierdoor is zij in staat om te voldoen aan alle Europese en andere internationale eisen dat gesteld wordt aan specerijen. Het ontwerp en vervaardiging is van TitanE.

Mini-droger voor boeren

Speciaal voor boeren op locatie. Kunnen familiegroepen zijn of kleine coöperaties of individueel, heeft TitanE de mini droger ontwikkeld. Door de klimaatverandering kunnen de boeren niet langer afgaan op het gebruikelijke jaarlijkse ritme van het weer, waarop zij hun land- en tuinbouwwerkzaamheden op af kunnen stemmen. Dit betekent dat het drogen van hun oogst in de droge seizoenen niet meer vanzelfsprekend is. KRM is belast met de uitvoering.

Verlichting zonne-energie

Nog steeds zijn er huishoudens op Maluku, die het zonder elektriciteit moeten stellen of slechts op beperkte schaal toegang hebben tot een  elektriciteitsvoorziening. Voor schoolgaande kinderen uit deze huishoudens betekent dit dat zij vaak geen huiswerk kunnen maken of een boek kunnen lezen, als het donker wordt. Terwijl goed onderwijs juist voor deze groep kinderen het verschil kan maken. Uitvoering Humanum en Mata Air Maluku.

Komfoor voor huishouding

In Maluku worden doorgaans 3 verschillende brandstoffen gebruikt bij het koken. In Ambon-stad begint LPG meer terrein te winnen. In de dorpen, vooral in plattelandsgebieden worden veelal petroleum en hout gebruikt. TitanE heeft sinds enige tijd  biomassa als brandstof bij het koken geïntroduceerd. Hierdoor minder gebruik van hout en petroleum met als positieve uitwerking minder uitstoot van CO2. Petroleum is erg schadelijk voor de gezondheid. Deze kookmethode is betaalbaar. Een bedrijf in Indonesië heeft een biomassa kooktoestel ontwikkeld, dat door de Wereldbank werd ondersteund. Uitvoering Humanum en Air Mata Air.

Productiemiddelen

Ware House

Het inrichten van de ware house voor de processing van nootmuskaat, kruidnagel en kopra. De processing moet voldaan aan de internationale norm ‘Saftey Food’. De realisering van de complete fabriek, waarbij de nootmuskaat kan worden verwerkt van binnenkomst tot aan de verscheping. Owner: KRM.

Microkrediet

Vrouwen in het dorp Oma

Het verstrekken van microkrediet aan in totaal 30 vrouwen van het dorp Oma. Vrouwen ontvangen een krediet van Rp. 1 miljoen. Het microkrediet per vrouw bedraagt gemiddeld Rph 1.000.000,00. De economische positie van de vrouwen wordt hiermee versterkt. Doelgroep zijn vrouwen zonder inkomsten en geen krediet kunnen aanvragen bij de bank. Partner is de Stichting Sauwa.

 

Voor informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting TitanE via het e-mailadres <info@titane.nl>.