Impact ondernemen

Ondernemen met een missie

Sinds 2010 ondersteunt TitanE de economische ontwikkeling in de agrarische sector (platteland) op Maluku, waarbij de ontwikkeling van de nootmuskaatteelt voorop staat. De nootmuskaatteelt vormt van oudsher de kern van de economie op Maluku – met de nootmuskaatboeren als zelfstandige ondernemers. Dat heeft er toe geleid dat TitanE heeft nagedacht over het maken van vervolgstappen.  In 2016 heeft zij dit gepresenteerd in een seminar in het teken van  ‘Nootmuskaatplan op Maluku: Inclusieve groei door sociaal ondernemen’.

TitanE helpt boeren op Maluku een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Veel van deze kleinschalige boeren verkeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden.

Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun ‘onderneming’, de toekomst van hun kinderen in de dorpsgemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. TitanE wil deze vicieuze cirkel doorbreken door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zich zelf te ontwikkelen. Hiervoor zijn ondernemingen nodig die hen daarin steunt.Mensen die voor impact ondernemen kiezen dragen de wereld en de maatschappij een warm hart toe.

De impact van de ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van sociale, maatschappelijke, en andere uitdagingen waar wij als samenleving voor staan of geplaatst worden. Het gaat om ondernemers  die specifiek voor een maatschappelijk doel zijn opgericht (sociaal ondernemerschap), maar ook op de reguliere bedrijven die bereid zijn om maatschappelijke doelen na te streven spelen een belangrijke rol. Dit noemen we impact ondernemen.

Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, eerlijke inkomsten, inclusiviteit etc. zo maar wat termen die je zou kunnen associëren met impact ondernemen. Een maatschappelijk vraagstuk los je niet alleen op. Je hebt daarvoor diverse partijen nodig, die bovendien vaak ook nog eens hele verschillende belangen hebben.

TitanE steunt en werkt samen met twee impact ondernemingen. Hier in Nederland gaat het om de diaspora onderneming Pacific  Spize en op Ambon Kamboti Spice Maluku. Deze zijn weliswaar noodzakelijke voorwaarden om echt stappen te maken om de armoede te bestrijden. Maar niet voldoende. Daarvoor is het nodig om de boeren te certificeren met de keurmerk van Rainforest Alliance. Een keurmerk voor arbeidsomstandigheden, milieu en natuurbehoud.  Het keurmerk Rainforest Alliance staat op bananen, tropische vruchten, chocolade, koffie en thee. En in de nabije toekomst ook voor nootmuskaat en kruidnagelen.