Werkplan 2020

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Ook Indonesië heeft haar handtekening gezet. En de provincie Maluku en alle kabupaten hebben zich hier ook aan geconformeerd. Met nog tien jaar tijd om de onderliggende 169 doelstellingen te realiseren, is haast geboden. (Klik hier om het werkplan te lezen.)