70 jaar Jangan Lupa Maluku

Inleiding

Zaterdagmorgen 23 juni 1951, 1.089 passagiers gaan van boord van de Kota Inten aan de Rotterdamse Lloydkade. De avond er vóór was het allerlaatste troepentransport met Nederlandse militairen, Marine mensen en ex-KNIL militairen uit Indonesië aangekomen. Het was een lange reis van Hollandia (Nieuw Guinea), via Tanjung Priok (Jakarta) naar Rotterdam. Dit laatste troepentransport was ook het 12e en laatste transport van Molukse ex-KNIL militairen en hun gezinnen. Aan boord zaten ook Molukse burgers en verstekelingen. Vóór het vertrek was er in het kamp te Jatinegara – Jakarta veel onrust geweest rondom de plaatsing op de Kota Inten. Op allerlei manieren probeerden velen om mee te kunnen met dit laatste transport. Circa 200 Molukse burgers konden niet mee en moesten achterblijven. Kort na vertrek werden wel nog eens negen verstekelingen aan boord gevonden. In totaal bedroeg het aantal Molukkers in 1951 uit 3.829 mannen, 2.827 vrouwen en 6.144 kinderen. In totaal 12.800. Na 70 jaar geleden bedraagt de omvang van de Molukse gemeenschap in Nederland ongeveer 71.000 personen. Niet alleen staan wij stil bij het verleden en hun geschiedenis, maar kijken ook vooruit naar de toekomst. Welke erfenis heeft de eerste generatie Molukkers achtergelaten en wat nemen nieuwe Molukse generaties hiervan mee? En wat betekent dit voor onze relatie met Maluku. Een Molukse spreekwoord luidt “Jauh dari mata dekat di hati” of te wel “uit het oog in het hart” en niet “uit het hart”. Stil staan hoe en op welke wijze de verschillende generaties vorm en inhoud hebben gegeven aan hun relatie met Maluku. Het project bestaat drie delen. Het eerste deel gaat over charity, dorpsgerichte samenwerking, betrokkenheid bij nood (aardbeving en conflicten) en ontwikkelingssamenwerking. Het tweede deel gaat over culturele diversiteit. Hoe ontwikkelt zich de traditionele cultuur op Maluku en wat wordt hiervan overgenomen. Het laatste deel gaat over Wat nu en Hoe verder.

Doel

Inzicht geven in hoe de relatie met Maluku in 70 jaar is vorm gegeven. En welke handelingsperspectieven kunnen worden geformuleerd om toekomstige generaties te helpen deze transculturele relatie nader vorm te geven.

Uitgangspunt
Al eerder dan in 1951 hebben de Molukse eerste generatie hun dorp van herkomst en familie verlaten om te dienen in het KNIL of bij de Marine. De verslechterende sociaal economische situatie op Maluku bood voor hen geen toekomst. Het leger speelde een grote rol in de acceptatie van het Nederlandse gezag in de regio. Toen het Nederlandse gouvernement aan het einde van de negentiende eeuw het machtsgebied in de Indische archipel wilde uitbreiden, was de behoefte aan soldaten groot. De rekrutering vond vooral plaats in bevolkingsgroepen die het langst onder Nederlands gezag hadden gestaan. Doordat de prijs van kruidnagels laag was, namen de christelijke Molukkers vanwege de slechte economische omstandigheden, vaak dienst in het leger. Dit leger is op den duur Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) gaan heten. Molukkers werden in het gehele Nederlands-Indische gebied ingezet ter handhaving van de orde en het gezag. Gedurende de eerste periode van de twintigste eeuw werd de relatie tussen de Nederlanders en de Molukkers steeds hechter. Een gedeelte ‘identificeerde’ zich met het Nederlands-Indische gouvernement en met het Huis van Oranje. Maar desondanks blijft het dorp van herkomst voor hen van groot belang. Hun inkomsten deelden zij met de familie op Maluku. Elk verlof keerden zijn terug naar hun dorpen van herkomst. Daar werden zij onderwezen in de traditionele normen en waarden. Ook wel adat genoemd. En deze adat namen zij weliswaar als een soort van aftreksel mee naar Nederland.

Jangan Lupa Maluku

Wij hebben gekozen voor semi-livestream-uitzendingen.  Deze kunnen later worden gebruikt voor onderwijs en educatie programma’s. Ook kan dit worden ingezet in relatie met Maluku. De keuze om niet live-stream te gaan heeft te maken met participatie van participanten op Maluku. Door tijdverschil wordt het niet praktisch haalbaar. Het project krijgt de titel Jangan Lupa Maluku, wat ‘Vergeet Maluku Niet’ betekent. In de uitzending, die wordt gepresenteerd door professionele journalisten komen verschillende gasten aan het woord.

Wat is nodig

regie aanwezig is, kunnen de beelden worden gecombineerd met bijvoorbeeld foto’s, powerpoint presentaties of eerder opgenomen interviews of video’s. Dit maakt semi- livestreaming heel geschikt om een erg complete en realistische indruk te krijgen van wat er gebeurt. Uitzending vindt plaats op Youtube en Facebook, zodat iedereen die dit wil, de uitzending kan bekijken.

Bereik

1000-1500 volgers