Noodhulp Rapportage 2020

Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996) die zich inzet voor ‘Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op Maluku. TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. TitanE steunt particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans, op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op Maluku. TitanE is het resultaat van een fusie van twee instellingen: Rela 69 de oudste Molukse organisatie op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. En Support Baileo Maluku-Humanum, opgericht in 1991 om de gelijknamige NGO op Maluku te steunen.

Voor een totaal verslag over Noodhulp: klik HIER.