Verslag Project drogers voor nootmuskaatboeren op de Molukken

Allereerst willen wij alle subsidiegevers danken voor de financiële ondersteuning aan dit project en het vertrouwen dat wij mogen ontvangen.

In totaal zijn er 15 drogers geproduceerd. Dit aantal hangt samen met de beschikbare financiële middelen, die door subsidies van verschillende organisaties zijn verkregen. Uiteindelijk hebben wij hiervoor € 13.300 kunnen aanwenden. Het bedrag dat wij voor ogen hadden, te weten € 20.000 is helaas niet gehaald. Wij hebben wel de eerste belangrijke stappen kunnen zetten. 

Het project is bescheiden van opzet. Want wij realiseren ons, dat niet alle nootmuskaatboeren kunnen worden voorzien van drogers. Het is wel de eerste stap in de voorziening van drogers aan nootmuskaat-, kruidnagel- en kopraboeren. 

Hopelijk hebben de vele gevoerde gesprekken met het Departement van Landbouw van de Provincie Maluku en met de minister van Landbouw uit Jakarta voldoende aandacht gegenereerd om dit programma ‘drogers voor boeren’ te kunnen ondersteunen.

Wij streven ernaar dat de overheid dit programma in de toekomst kan gaan overnemen zodat de boeren hierdoor hun inkomsten kunnen verbeteren, waarbij de export een voorname component is.

Het verslag van “Project drogers voor nootmuskaatboeren op de Molukken” kunt u downloaden en lezen door HIER te klikken.