TitanE zoekt financiers die €1.000 willen uitlenen

2021 was voor de Molukse nootmuskaatboeren een rampjaar vanwege de extreme regen. De oogst moest in de keuken bij het open vuur gedroogd worden, wat de nootmuskaat niet geschikt maakte voor export.

De extreme regenval is te wijten aan de wereldwijde klimaatverandering en daarom moet gezocht worden naar nieuwe vormen van droogprocessen, ten einde de desastreus economische positie van de duizenden boeren te verbeteren. Zo’n nieuw droogproces is ontwikkeld door door ir. Frans Palyama van Stichting TitanE. Deze is klimaatvriendelijk. Het proces werkt overdag op zonne-energie en ’s nachts op het verbranden van afval van kokosnoten. De drogers hebben een capaciteit van 120kg nootmuskaat in drie dagen.
Samen met de Indonesische overheid is in een pilot onderzocht naar de werking van deze drogers. De pilot is geslaagd. Meer dan dat zelfs: het nieuwe proces zorgde zelfs voor een hogere productie dan met de traditionele middelen.

Het Molukse gouvernement heeft een order geplaatst van 40 drogers die bestemd zijn voor de boeren op de Molukken. De productiekosten bedragen €25.000.

Stichting TitanE zoekt met spoed 25 personen of organisaties die elk kortdurend €1.000 willen uitlenen aan TitanE tegen een rente van 6%. Het totaalbedrag is bestemd voor de productie van 40 klimaatneutrale drogers voor nootmuskaat, uiteindelijk te betalen door het Molukse gouvernement. Het gouvernement zal echter pas bij levering overgaan tot betaling. Vandaar dat TitanE via het aangaan van tijdelijke leningen zorg wil dragen voor de voorfinanciering.

De lening wordt uiterlijk in juli 2022 terugbetaald met 6% rente. Stichting TitanE staat garant voor de terugbetaling!

TitanE houdt de deelnemers iedere twee maanden op de hoogte zodat zij weten hoe de productie en levering van de drogers en de toepassing vordert.

Indien u vragen heeft of bereid bent om €1.000 aan TitanE te lenen, kunt u contact opnemen met Frans Palyama, programmacoördinator en penningmeester van TitanE: