Voorwoord

Voorwoord

Na een radiostilte vanwege de pandemie zijn we voornemens om in de zomer van start te gaan met publieksactiviteiten. Ook wordt door ons onderzocht om bij voortduren van de pandemie gebruik te maken van de social media.

We hebben niet alleen te maken met een gezondheidscrisis, sociale- en economische crisis. Maar al geruime tijd heeft de wereld te kampen met een klimaatcrisis. De aarde warmt op, omdat we steeds meer broeikasgassen uitstoten. Door de snelle opwarming van de aarde hebben we steeds vaker met extreem weer te maken. Ook zien we dat de zeespiegel stijgt. Oogsten mislukken en brengen minder kwaliteit op. Dit heeft weer grote neerslag op de armoede, het welzijn van mensen. Een extra inspanning voor samenwerking met Maluku is onontbeerlijk om stabiliteit, goed bestuur en economische ontwikkeling te bevorderen.

Donoren hebben hun rug toegekeerd. Indonesië wordt niet meer gezien als een land die dat nodig heeft. Toch bedroeg  de armoede voor de corona bijna 11%, waarbij Maluku ruim  17% scoorde. En sinds de pandemie is de armoede gestegen.

In september 2015 hebben overheden zich gecommitteerd aan een duurzamere en rechtvaardige wereld in 2030. Iedereen zou kunnen rekenen op een beter leven (“leave no one behind”). Deze doelen moeten nu worden bijgesteld.

Het heeft ons ook aan het denken gezet. Armoede bestrijding betekent werken aan de inkomenspositie van de gezinnen die gevangen zijn in de armoedefuik. De boeren op Maluku hebben het zwaarst te verduren. Hun producten zijn afhankelijk van de prijzen op de wereldmarkt. De kwaliteit van hun producten heeft te lijden onder de klimaatverandering. TitanE wil helpen deze armoedespiraal te doorbreken. Maar we kunnen dit niet alleen. Uw hulp en steun is van groot belang. Wij zijn daarom begonnen met de campagne Actie Pala Banda. Met uw hulp willen wij 1 container met pala (nootmuskaat) op de Nederlandse markt brengen. De opbrengst wordt opnieuw voor dat doel ingezet: een Revolving Container. 2000 boeren zijn daarbij geholpen. En dit is nog maar het begin.

TitanE blijft oog hebben voor groepen en individuen uit onze gemeenschap die kleinschalige projecten willen opzetten. Zij kunnen een beroep blijven doen op onze expertise, kennis en netwerken op Maluku.

“Het uitbannen van armoede betekent inclusieve samenlevingen bouwen die evolueren van liefdadigheid naar emancipatie die op rechten is gebaseerd.”

Salam dan hormat,
Buce Ubro,
voorzitter TitanE.