Prestigieuze Plantageprijs 2022 voor PT Kamboti Rempah Maluku

2022, een cruciaal jaar

Het jaar 2022 is voor Stichting TitanE cruciaal geweest. Bijna 1.000 Molukse boeren hebben een opleiding gevolgd, ze zijn nu voorzien van een internationaal erkende diploma, TitanE heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van drogers en de boeren leveren voor tonnen aan nootmuskaat  aan Europa. De boeren krijgen voor het eerst in de Molukse historie een goede prijs voor de nootmuskaatproductie. Het bestuur van TitanE dankt de donateurs voor de vele donaties waardoor dit alles mogelijk is gemaakt.

Erkenning voor PT Kamboti Rempah Maluku

PT Kamboti Rempah Maluku is de Molukse tak van Stichting TitanE. In 2022 is het management aangetreden en zijn de bedrijfsplannen geformaliseerd. Een Raad van Commissarissen is geïnstalleerd en die heeft vlak daarna een directie aangesteld.

Op 21 december 2022 vond in Jakarta de jaarlijkse Plantation Day plaats. Voor het geïndustrialiseerde Nederland een misschien vreemde prijs maar voor Indonesië zijn plantages nog steeds van levensbelang.
De Indonesische Minister van Landbouw, Dr. Sahrul Yasin Limpo, overhandigde aan de directeur van Pt Kamboti, mevrouw Carla June Pattinama-Natan, de prestigieuze Plantageprijs 2022. Een erkenning die slechts 12 organisaties ten deel valt.  In de toelichting op de prijs werd over Kamboti gezegd dat ze bijdraagt aan de ontwikkeling van de landbouw, met name de sub-sector plantages.

In een interview met een krant reageerde Carla Pattinama op deze prijs: “De export van Banda Nutmeg naar Europa voor PT Kamboti Rempah Maluku ondervond geen significante problemen omdat Banda Nutmeg al een eigen merk heeft onder kopers in Europa, maar het obstakel is het aantal concurrenten in het veld en de bereidheid van telers om consistent te produceren, de beste kwaliteit nootmuskaat.

2023: € 50.000 uitlenen tegen 6% rente

TitanE en PT Kamboti moeten ook in 2023 onverminderd doorgaan. Er zijn containers die worden nu gevuld met nootmuskaat van een zeldzaam goede kwaliteit. De voorfinanciering bedraagt € 100.000 en die wordt verkregen door leningen van een ieder die de Molukse boeren een warm hart toedraagt. Personen krijgen vóór september 2023 hun bedrag terug inclusief 6 % rente. Er is inmiddels € 50.000 binnen, maar er moet nog € 50.000 bij! DOE MEE SVP!

Het gaat om 4.500 boeren. Zij kunnen eindelijk uit hun armoede komen. Niet door giften, maar door gewoon werken met een loon dat ze waard zijn.