Fact Finding Notitie

Fact Finding Notitie naar aanleiding van beschuldigingen rond gedane leningen en giften van en aan de Stichting TitanE

In de afgelopen maanden is het bestuur van de Stichting TitanE bestookt met een litanie van e-mails, van aantijgingen, beschuldigingen, hele en halve waarheden. De toonzetting is emotioneel en soms van persoonlijke aard. Het bestuur van de Stichting TitanE heeft besloten niet op betrekkingsniveau te reageren omdat zij niet mee wil gaan in deze vorm van communicatie. 

Wel is het voor het bestuur aanleiding om alle kwesties op zakelijke merites te onderzoeken. Alle jaarrekeningen, bestuursbesluiten en e-mailverkeer maken onderdeel uit van dit onderzoek.

Eindconclusie

Het bestuur van Stichting TitanE concludeert:

  • Dat geen enkele beschuldiging gebaseerd is op feiten
  • Dat voor de bestaande leningen overeenkomsten zijn afgesloten; deze zijn nog “lopende” leningen waarvan de aflossingen in de toekomst liggen en daardoor niet relevant voor dit onderzoek. 

Tot slot

Het bestuur van Stichting TitanE betreurt de huidige gang van zaken. Zij werkt naar eer en geweten aan de verbetering van de positie van de boeren op de Molukken door onder meer ondersteuning te bieden aan Kamboti.

Heeft u na lezing van het document nog vragen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze vragen via e-mail te sturen naar <info@titane.nl>.

KLIK HIER om het verslag van het onderzoek te downloaden.