Bij de vaststelling van dit plan was er nog geen sprake van een coronavirus. Bijvoorbaat weten wij inmiddels dat dit voor de bevolking op de Molukken en wereldwijd grote gevolgen gaat krijgen. Niet alleen verkeren met name kwetsbare groepen in levensgevaar. Ook dat het coronavirus de economie keihard raakt, is nu al duidelijk. De armoede op de Molukken zal behoorlijk stijgen. En de economie krijgt een neerwaartse spriraal.

Dit betekent dat dit werkplan in de loop van dit jaar tal van aanpassingen gaat krijgen. En wellicht zal de armoedebestrijding nog een groter prioriteit gaan krijgen. En dat betekent dat wij iedereen nodig hebben om de economie voor de met name de boeren op gang te brengen.

Corona-Solidariteit met Maluku wordt de lakmoes voor de Molukse gemeenschap in Nederland.

Klik hier op het