Mission-statement

TitanE werkt aan minder armoede in Maluku, waar klimaatverandering en natuurrampen de bevolking bedreigen.

TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996)  die zich inzet voor ‘Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op Maluku. TitanE betekent brug; de T en E zijn in hoofdletters geschreven, daarmee de pijlers van een brug verbeeldend. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. TitanE steunt particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans,  op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op Maluku

TitanE werkt aan minder armoede in Maluku, waar klimaatverandering en natuurrampen de bevolking bedreigen. TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996)  die zich inzet voor ‘Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op Maluku. TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. TitanE steunt particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans,  op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op Maluku.

Waar richten wij ons op?

We versterken kleine boeren bij de verduurzaming van hun landbouw. Daarom wordt gewerkt aan certificering van de Nootmuskaat volgens de standaarden van de RainForest Alliance. Waardoor tevens banen kunnen worden gecreëerd en ook de boeren toegang krijgen tot de wereldmarkt  en  technologische ontwikkeling. We werken samen met lokale sociale ondernemers en NGO’s. Onze strategie omvat de volgende doelen:
1) Economische onafhankelijkheid
2) Verduurzamen
3) Noodhulp
4) Maatschappelijk draagvlak.

1) Economische onafhankelijkheid

Maluku is een plattelandssamenleving. Het grootste deel van de bevolking is afhankelijk van de landbouw. De armoede op het platteland is mede door de Coronavirus gestegen tot meer dan 40%. Een noodzakelijke voorwaarde om armoede te bestrijden is om het bestaan van de boeren te verbeteren en te ondersteunen. Onze bijdrage zal bestaan uit faciliteren om de productiemiddelen te verbeteren om een hogere productie te realiseren. Door de inzet van specifieke energieneutraal aangedreven drogers worden de boeren in staat gesteld de kwaliteit van de specerijen op een hoger plan te brengen. Ondersteunen van kleine boeren en hun families is van essentieel belang zodat zij voldoende voedsel kunnen produceren en een inkomen verwerven. Capaciteitsopbouw helpt de vaardigheden van boeren te versterken en  kan hierdoor worden gecertificeerd met Rain Forest Certificaat. Door samenwerking met Pacific SpiZes slagen wij erin de producten op de Europese markt te brengen. Pacific SpiZes kent evenals TitanE diaspora wortels. De onderneming is ingeschreven met als doel het helpen, ondersteunen en versterken van met name de Molukse nootmuskaatboeren op de wereldmarkt met als speerpunt strijden tegen armoede op Maluku. Pacific SpiZes wil dit bereiken door het importeren en verkopen van nootmuskaat, foelie en overige specerijen zoals kruidnagel, kokos, vanille, kaneel, steranijs, (lange)peper, kardamom en oliën.

2) Verduurzamen

De wereldwijde klimaatverandering treft ook Maluku. Dit is vooral merkbaar in de periode mei tot en met juli. In deze maanden heeft men te maken met aanhoudende regenval en zeer weinig zon-uren. De nootmuskaat boeren kunnen in deze omstandigheden de geoogste nootmuskaat en foelie niet optimaal in de buitenlucht drogen. En grijpen terug op traditionele droogmethoden. Dit gaat gepaard met kwaliteitsverlies en heeft gevolgen voor de prijs. Tegen deze achtergrond heeft TitanE een innovatieve duurzame droger ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zonne-en biomassaenergie. Een droger die kan worden ingezet voor het drogen van andere landbouwproducten. Het is een duurzaam droogsysteem die naar gelang de benodigde droogcapaciteit kan worden uitgebreid. Daarnaast wordt ook gewerkt om de mindset van de boeren te verduurzamen. Door gebruik te maken van aanwezige energiebronnen en het verder ontwikkelen van de traditionele landbouw en visserij wordt de balans in het milieu (ecologische duurzaamheid) in het oog gehouden. Het certificaat van de Rainforest Alliance is een keurmerk voor juiste arbeidsomstandigheden, milieu en natuurbehoud voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. De Rainforest Alliance organisatie is een milieuorganisatie uit de Verenigde Staten, die ecosystemen van mens en dier beschermt. Een belangrijk criterium is bescherming van het regenwoud en het welzijn van arbeiders. Het Rainforest Alliance certificaat is een topkeurmerk vanwege haar hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid. De Rainforest Alliance bewaakt de kwaliteit van diverse tropische vruchten zoals bananen, cacao, koffie en thee.

3) Noodhulp

TitanE verleent humanitaire hulp bij een natuurramp  en/of bij een gewapende conflict die het leven en de toekomst van grote groepen mensen bedreigen. TitanE werkt samen met lokale partners die over de nodige expertise beschikken zoals Rode Kruis en Netwerk Baileo Maluku. Zij biedt in de gebieden noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw. TitanE en haar partners kennen de gemeenschappen en de lokale en nationale structuren en zij kan snel in actie komen. De eerste keer dat TitanE betrokken is geweest bij het verlenen van noodhulp en wederopbouw was gedurende het horizontaal conflict in de periode 1999-2004. September 2019 werd Maluku getroffen door een aardbeving, 6.8 op de schaal van Richter. Sindsdien zijn er 1870 nabevingen geregistreerd, waarvan 210 direct door de bewoners zijn ervaren. In totaal zijn 12.137 woningen beschadigd. Het dodental is opgelopen tot 44 en het aantal gewonden bedraagt circa 1.800. Ruim 160.000 personen zijn de bergen in gevlucht en leven in tentenkampen. Op 11 november 2019 werd Maluku wederom getroffen door een behoorlijke naschok van 5.1 op de schaal van Richter. Wederom veel materiële schade. Duizenden hebben hun toevlucht gezocht rond de heuvels van de stad Ambon. Ook de dorpen in de nabijheid van de stad Ambon hebben hieronder geleden. In Nederland bestaat enige onduidelijkheid over hoe de organisatie van de noodhulp en wederopbouw op Maluku is geregeld. Veelal ontbreekt het aan de juiste gegevens en kennis over de bestuurlijke indeling. De eerst verantwoordelijke voor het organiseren van noodhulp is de overheid. Dit wordt gedaan door  Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) afdeling Maluku (The National Disaster Management Agency). Zij inventariseert de schade en coördineert de noodhulp. Dit wordt bemoeilijkt door de veelheid van particuliere hulpverleners die op eigen wijze hulp verlenen. Hierdoor kan sprake zijn van onevenredige verdeling van hulp. Belangrijkste kanalen van BNPB zijn de overheidsorganen op het gebied van infrastructuur, gezondheidszorg en andere diensten. Voorts wordt intensief samengewerkt met het Rode Kruis (PMI). Uitgebreide informatie op onze FB Noodhulp en Wederopbouw.

4) Maatschappelijk draagvlak

Maatschappelijk draagvlak is belangrijk voor het doen slagen van onze doelen. Als niemand zich voor armoedebestrijding interesseert dan verdwijnt de armoede ook niet. Draagvlak heeft ervoor gezorgd dat men internationaal wil streven om 0.7% van het Bruto Nationaal Product te reserveren voor structurele armoedebestrijding. Zonder draagvlak zou dit niet mogelijk zijn. Wij vertalen draagvlak in je houding, betrokkenheid en actiebereidheid. Als het gaat om structurele armoedebestrijding voor Maluku, dan is daar een positieve grondhouding voor nodig. Met betrokkenheid wordt het persoonlijk belang dat men hier aan hecht bedoeld. Je voelt je betrokken met Maluku óf op een andere wijze een bijzondere band met Maluku hebt. Beiden kunnen leiden tot actie; het organiseren van een bijeenkomst, het initiatief nemen om een basic-need project te starten zoals bijvoorbeeld het sturen van waterfilters. In de afgelopen 20 jaar heeft TitanE ruim 100 kleinschalige projecten meehelpen uitvoeren. Bij draagvak hoort ook bewustwording. Kennis en inzicht in armoedevraagstukken, klimaatverandering, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de mensen. TitanE heeft inmiddels zoveel ervaring en expertise opgebouwd en wil dit graag delen. Particuliere initiatieven kunnen bij ons terecht voor advies en consultatie. Beide leiden tot actie: Het organiseren van een bijeenkomst. Initiatief nemen om een basic-need project te starten. Om waterfilters te sturen. In de afgelopen 20 jaar heeft TitanE ruim 100 kleinschalige projecten meehelpen uitvoeren. Bij draagvak hoort ook bewustwording. Kennis en inzicht in armoedevraagstukken, klimaatverandering. En wat zijn de gevolgen voor de mensen. TitanE heeft zoveel ervaring en expertise dat zij dit wil delen. Particuliere initiatieven kunnen bij ons terecht voor advies en consultatie.Voor de komende jaren organiseren wij trainingen, workshops en themadagen om tegemoet te komen aan de vraag van het particulier initiatief.