Van de voorzitter

Wat hebben we met onze Nieuwjaarsreceptie op 19 februari 2023 in het MKC te Houten een mooie en gezellige start gemaakt van 2023. Leuke presentaties, goede muziek door de band van Rudy de Queljoe en een fantastische maaltijd, verzorgd door onze vrijwilligers.

Frans Palyama is vervolgens op 18 maart 2023 naar Ambon vertrokken om de laatste puntjes op de i te zetten. Hij maakte afspraken met de pala-boeren op Banda Besar en Saparua over de aanlevering van grondstoffen voor PT Kamboti Rempah Maluku. En besprak met de directie van Kamboti de ontwikkelingen en benodigde steun. En het resultaat mag er zijn: op 13 juni 2023 startte de zeereis van een zeecontainer vol met pala, fuli en cengkeh-stengels. Via Singapore zal de zeecontainer omstreeks 30 juli arriveren in de haven van Rotterdam. Dankzij de leningen die tientallen mensen zijn aangegaan, is het gelukt deze belangrijke ontwikkeling in gang te zetten.

TitanE heeft sinds haar oprichting veel meegemaakt. Soms hebben we diepe dalen gekend wanneer de fondsen opdroogden, of wanneer de politiek andere keuzes maakte en Indonesië en voor ons de Molukken werden buitengesloten van ontwikkelingssamenwerking. Maar telkens zijn we er weer bovenop gekomen, met vallen en opstaan. En altijd bleven we trouw aan onze Molukse culturele kernwaarden.

We zijn ook transparant geweest door verslagen en financiële jaarrekeningen te publiceren op onze website. Hier zijn we trots op, omdat we wellicht één van de weinige, zo niet de enige Molukse instelling zijn op het gebied van armoedebestrijding die zo handelt.

Helaas roept dit soms tegenkrachten op. Er is een campagne gaande waarbij door slecht onderzoek en ongefundeerde aannames via social-media deze tegenkrachten hun weg naar buiten vinden. Het is onverstandig hiertegen onnadenkend en op dezelfde manier te reageren. Het bestuur van TitanE heeft er voor gekozen om alle beschuldigingen aan een onderzoek te onderwerpen en hierover te rapporteren in een document op onze website; zie <https://titane.nl/fact-finding-notitie/>.

Als TitanE zijnde laten we ons niet wegzetten. Het draait niet om TitanE maar om het helpen van de boeren op Maluku om te ontsnappen uit de armoedeval.

Assen, 19 juni 2023.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
i.g. Sam Pormes,
voorzitter a.i.