Projecten door en van TitanE

Stichting TitanE kent een aantal projecten en programma’s waarin zij betrokken is. De ene keer als uitvoerder en of als initiatiefnemer, maar ook als bemiddelaar, adviseur en ondersteuner. Het zijn projecten, die nu uitgevoerd worden door  zelfstandige organisaties en/of in samenwerking met TitanE.

1. Pertukaran

Dit betreft een drinkwaterproject in het dorp Siahari. Dit project is geïnitieerd en bekostigd door de werkgroep Pertukaran. Siahari is een van de dorpen die midden in het bergachtige gebied op het noordelijke deel van Seram Island ligt. Moeilijk bereikbaar. Siahari maakt deel uit van het district Wahai en Kabupaten Maluku Tengah. Dit project heeft de werkgroep Pertukaran gefinancierd. TitanE heeft dit project uitgevoerd.

2. Banda Project Nootmuskaten (Pala)

3.  Treasure of Maluku

Hieronder valt de verkoop van producten uit Maluku. Dit betreft food en non-food artikelen. Tengevolge van de coronavirus hebben wij het voorlopig moeten stop zetten. Zodra het mogelijk wordt het vervolgd.

Mogelijkheden voor  kleinschalige projecten

1. Drogers in ontwikkeling

2. Zonnepanelen in ontwikkeling

3. Waterfilters in ontwikkeling

4. Komfoor in ontwikkeling

5. Kleinschalige basic needs projecten in ontwikkeling