Partners van Titane

Het maatschappelijk middenveld of civil society op Maluku neemt aan kracht toe. Actief op diverse terreinen:  mensenrechten, milieu, inheemse rechten, armoedebestrijding, noodhulp en wederopbouw. Zonder deze partners is het niet mogelijk onze doelen te realiseren.

Indonesië-Maluku

 1. Rainforest Alliance (Bali) verzorgt de interne controle systeem (ICS) voor duurzame teelt. “ICS Rempah Amboina’. De structuur van de ICS is voorgeschreven door de Rainforest Alliance. Hierbij zijn de boeren,  het verwerkingsbedrijf maken deel uit van de ICS. De ICS is verantwoordelijk voor de implementatie.
 2. Kamboti Rempah Maluku (KRM). KRM gevestigd op Ambon is het verwerkingsbedrijf. KRM is een impact onderneming. Het verwerkt de nootmuskaat en foelie tot een exportproduct.
 3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – Maluku, is de provinciale afdeling van AMAN. Al meer dan 300 dorpen zijn al aangesloten. Zij staan voor de inheemse rechten van de Molukse dorpbewoners.
 4. Network Yayasan Baileo Maluku is een netwerk van NGO op Maluku. Zij behoort tot een van de eerste NGO in begin jaren negentig. Staat voor inheemse rechten, versterking van maatschappelijk middenveld, duurzame ontwikkeling en climate change.
 5. Yayasan Humanum, is ontstaan uit Team Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK). Zij speelde een cruciale rol bij het verlenen van noodhulp aan de slachtoffers van het conflict 1999-2003. Zij bestond uit alle religieuze geledingen. Thans houdt Humanum zich bezig met armoedebestrijding, rechten van vrouwen en kinderen, rechtshulp en sociaal-economische self- reliance.

Nederland

 1. Stichting Sauwa, houdt zich bezig met samenlevingsopbouw van het dorp Oma.
 2. VJ MediaLink, Project: Pala/nootmuskaat, de wereld geschiedenis in een nootmuskaat
 3. Stichting Letra Natoe, houdt zich bezig met kleinschalige projecten van Serua dorpen
 4. Taskforce Maluku & Maluku Utara, belangengroep van Molukse diaspora, onderhoudt contacten met relevante overheidsdiensten en volksvertegenwoordigers op Maluku.
 5. Indonesia Diaspora, is een wereldwijde maatschappelijke organisatie van Diaspora. Jaarlijks worden fora en congressen georganiseerd die relevant zijn voor diaspora groepen in Nederland.
 6. Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) is een Zeeuwse vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van kansarmen in de Molukse hoofdstad Ambon ( Indonesië) en omgeving. SSVA doet dit in het kader van de stedenband Vlissingen-Ambon. SSVA werkt aan de vergroting van draagvlak voor haar werk in Ambon door onder meer samenwerkingsverbanden aan te gaan in het Zeeuwse en daarbuiten.
 7. Pacific SpiZes is gevestigd in Nederland alsook in Maluku en verkoopt de typische authentieke specerijen direct geleverd vanuit de Spice Islands, Maluku – Indonesië. Klik hier voor de website.