Pala, cengkeh en fuli 100% goedgekeurd

Op donderdag 10 augustus 2023 opende de Ambassadeur van Indonesië, dhr. H.C. Meyerfas, in Moerkapelle de zeecontainer in aanwezigheid van de afnemer, dhr. Ferry van den Berg (Korf Food Products B.V.). Daarna brak een spannende periode aan: voldeed de pala, cengkeh en file aan de eisen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stellen aan import-producten.

Op woensdag 30 augustus 2023 bracht dhr. Van den Berg het verlossende woord: de totale lading is goedgekeurd.

Dit is een pluim op het werk van de nootmuskaatboeren en van de medewerkers van Kamboti.
En vormt de aanzet voor het afroepen van een volgende container.