Projecten

TitanE is betrokken bij 10 projecten. Bij de uitvoering zijn diverse partners betrokken. De projecten hebben betrekking op diverse terreinen:
  • Landbouw
  • Schoon drinkwater
  • Capaciteitsopbouw
  • Klimaatadaptatie
  • Productiemiddelen
  • Microkrediet voor vrouwen