Crowdfunding

Nootmuskaat van en voor Banda is de insteek van de campagne Adoptie Pala Banda.

Met het adopteren van nootmuskaten (pala) van het eiland Banda op de Molukken steunt en helpt u de nootmuskaatboeren van Banda. Deze campagne die in november 2020 van start is gegaan is een gezamenlijk initiatief van Stichting TitanE uit Houten, een organisatie voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding op de Molukken en haar partners op Maluku.

In een periode waar wereldwijd mensen en de handel getroffen worden door COVID-19, zijn er gebieden die dubbel geraakt zijn door aardbevingen en de effecten van klimaatverandering. De Banda-eilanden bekend van de nootmuskaat is een gebied die dubbel en dwars is getroffen.

Daarom neemt stichting TitanE het voortouw voor de campagne Adoptie Pala Banda.

In samenwerking met circa 1500 boeren op Banda, lokale partners een container gevuld met 14.000 kilo nootmuskaatnoten en vervolgens in Nederland aftezetten.

U wordt uitgenodigd om voor € 10 een adoptant te worden van 1 kilo muskaatnoten. De opbrengst wordt gebruikt voor het opkopen van opnieuw 14.000 kilo nootmuskaatnoten. De winst wordt geïnvesteerd in verbetering van de muskaatnoot-teelt, capaciteitsvergroting, droogovens en een sociaal vangnet voor de boeren. In deze opzet ontstaat een revolving systeem om de continuïteit te waarborgen. Deelnemers ontvangen een certificaat. De deelname is in de vorm van een gift. Dit is bij de belasting aftrekbaar, omdat TitanE een ANBI instelling is. Iedereen kan aan deze actie deelnemen.  Men kan zelf kiezen hoeveel kilo er geadopteerd wordt.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde brochure ‘Adoptie Pala Banda’ en voor meer uitgebreide informatie bij Ond Werk inzake projecten.