Stichting TitanE  streeft ernaar om uw privacy te beschermen. Dit document beschrijft hoe TitanE uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt. Dit kan zijn uw naam, e-mailadres, fysiek adres of IP-adres. We kunnen persoonsgegevens online, via de telefoon, tijdens evenementen, locatiebezoeken, tentoonstellingen en seminars verzamelen.

De volledige tekst (gedateerd 1 juli 2021) kunt u als PDF-document downloaden.