Pala Banda: adoptie 10.000kg nootmuskaat

10.20% ingezameld
€10.000,00 gedoneerd van €98.000,00 doel
33 Donateurs

De campagne “Adoptie-actie Pala Banda” heeft als doel: middelen te verwerven om 10.000kg pala en foelie naar Nederland te verschepen. Met de winst legt TitanE de basis om een tweede hoeveelheid in te kopen en te verkopen in Nederland of elders. Het uiteindelijk doel is een zichzelf in-stand-houdend importsysteem te realiseren dat geheel ten goede komt aan de boeren op Banda.

Voor €10 kunnen belangstellenden 1 kg nootmuskaat  “adopteren” en daarmee bijdragen aan inkoop en transport.

Your Donation
Gegevens
Voorwaarden en condities

Stichting TitanE gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw donatie te verwerken en om uw belangstelling voor de nieuwsbrief Kabar TitanE te registreren. Titane heeft een privacybeleid; zie https://titane.nl/privacybeleid/.