Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ‘Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op de Molukken.
TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland.
TitanE werkt samen met dertien Molukse zelforganisaties die gezamenlijk twintig particuliere initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op de Molukken ontplooien. Samen vormen zij het Landelijk Netwerk Kamboti van TitanE.