Artikelen door

70 jaar Molukkers in Overijssel

Op 27 oktober 2020 is in Nijverdal de stichting “70 jaar Molukkers in Overijssel” opgericht.  Doel van de stichting is om tussen maart en september 2021 de aankomst van 12.500 Molukkers in Nederland  te herdenken. Het bestuur van stichting wil stil staan bij de pijnlijke geschiedenis van Molukkers in Overijssel. Het is een stuk geschiedenis […]

Algemeen of periodiek doneren

Naast de mogelijkheid projectmatig te doneren (zie “Doneer aan een project“), kunt u kiezen voor een algemene donatie, zowel eenmalig als periodiek. Die donatie verloopt op een vertrouwde manier via het alom bekende iDeal binnen uw eigen bankomgeving. Ten behoeve van onze administratie maar ook om u te bevestigen dat wij uw donatie hebben ontvangen, verzoeken […]

Aanmelden Kabar TitanE

Stichting TitanE heeft een doel: de bestrijding van de armoede op Maluku. Dat doet zij door het initiëren van projecten of medewerking geven aan projecten door derden. TitanE heeft ook een boodschap en die verkondigt het door het maximaal 6-maal jaarlijks sturen per e-mail sturen van een nieuwsbrief: Kabar TitanE. Ook u kunt zich voor […]

Bij de vaststelling van dit plan was er nog geen sprake van een coronavirus. Bijvoorbaat weten wij inmiddels dat dit voor de bevolking op de Molukken en wereldwijd grote gevolgen gaat krijgen. Niet alleen verkeren met name kwetsbare groepen in levensgevaar. Ook dat het coronavirus de economie keihard raakt, is nu al duidelijk. De armoede op […]

Noodhulp en wederopbouw

Noodhulp is humanitaire hulp. Hulp wordt geboden aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. De belangrijkste doel is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. Slachtoffers kennen geen politieke kleur, religie of etniciteit.

Tentoonstelling Nutmeg Tales of Banda

Het Westfries Museum te Hoorn opende op 8 mei 2020 een virtuele ontdekkingsreis. De intbernetbezoeker maakt in zes hoofdthema’s rond de Gunung Api, de vuurberg, kennis met de historie van Maluku. Veelkleurig als de muskaatnoot zelf. Even rijk als de natuur, cultuur en geschiedenis van de eilanden. https://pala.wfm.nl