TitanE | Terug- en vooruitblik 2017/2018

 

 

 

Bij het verschijnen van de laatste editie van de Berita terbaru in 2017 willen wij van de gelegenheid gebruik maken om:

Alle vrijwilligers met hun dierbaren en organisaties die zich in het afgelopen jaar met een warm hart voor TitanE hebben ingezet, een “Gelukkig Kerstfeest”
&
Een inspirerend, en vooral een gezond 2018 toe te wensen!

 

 

We mogen in alle bescheidenheid het jaar 2017 straks afsluiten met enig gevoel van trots

Zowel vaste vrijwilligers als vrijwilligers op afroep hebben dit jaar gezamenlijk de schouders eronder gezet om de groei van TitanE in alle facetten te continueren. Concreet gesproken denken wij aan het realiseren van de volgende mijlpalen: (1) de instroom van gemotiveerde jongeren met hun specifieke kwaliteiten, (2) de inbedding van verantwoordelijkheden in de vorm van portefeuillehouders binnen de TitanE-organisatie ten behoeve van de brede duurzame ontwikkelingsprogramma’s, (3) de groei van het sociaal ondernemerschap in Maluku via KPM (Kamboti Pusaka Maluku), (4) de oprichting van de zelfstandige werkgroep Pertukaran die zich bezighoudt met de adoptie van nootmuskaatbomen op de Banda-Eilanden, (5) de focus op de toepassing van hernieuwbare technologieën als instrument om de armoede op de Molukken te bestrijden en het hoofd te bieden aan klimaatverandering, (6) de samenwerkingsverbanden met zelfstandige organisaties binnen het Kamboti-programma, zoals Save Home, Sauwa, Vrienden van Ouw, en SAZUAM – en, last but not least, (7) het uitgeven van een eigen nieuwsbrief met een eigen profiel.

 

En hebben voor 2018 het volgende toekomstbeeld
In 2018 bestaat TitanE onder deze naam 20 jaar. In 20 jaar hebben wij een trackrecord van ruim 85 projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking met Maluku gerealiseerd. We zullen deze verjaardag aangrijpen om de bereikte mijlpalen zichtbaar te maken.
Tegelijkertijd zal in het komende jaar worden gewerkt aan de verdere verdieping en verbreding van processen die in 2017 in gang zijn gezet. Dit alles onder het motto: ‘Het stokje overdragen aan toekomstige generaties’. Onze plannen voor 2018 zullen wij ontvouwen tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 27 januari 2018 in het MKC te Houten: Save the date!

Daarnaast staat en gaat TitanE in 2018 voor innovatieve aspiraties en uitdagingen. Een inspirerend voorbeeld hiervan is de herwaardering van de Adat Sasi – in het perspectief van verduurzaming van de dorpssamenleving in de Molukken. Aan dit thema zal in september 2018 een seminar worden gewijd.

Voor het succesvol uitvoeren van onze programma’s is geld nodig. Het beleid van de Nederlandse regering op het gebied van Internationale Ontwikkelingssamenwerking is sinds 2015 drastisch gewijzigd. Samenwerking met grote medefinancieringsorganisaties zoals Cordaid is als gevolg daarvan niet meer mogelijk. Voor TitanE betekent dit het wegvallen van financiële stabiliteit.

TitanE dient in de komende jaren dan ook met alle kracht en creativiteit de financiering van haar programma’s met gerichte fondswervingsacties mogelijk te maken. Programma’s, waarin armoedebestrijding en duurzaamheid in Maluku voorop staan.

 

[button type=”success” size=”lg” link=”https://titane.nl/campaigns/nootmuskaatprogramma/donate/”] Ik wil graag een donatie doen [/button]

 

Dat is de uitdaging in de komende jaren, ook voor de Molukse samenleving in Nederland: zij kan namelijk het verschil maken.

 

Houten, 7 december 2017

 

Author Details
Sorry! The Author has not filled his profile.