Rabobank Foundation kent PT Kamboti lening toe voor inkoop 35.000 kg nootmuskaat

 

Eerste nootmuskaat uit nieuwe oogst Hatu (Hitu Barat, Ambon).

 

Rabobank Foundation heeft de aanvraag voor een werkkapitaallening aan PT Kamboti Pusaka Maluku, afgekort PT Kamboti, goedgekeurd. De goedkeuring is vooral de resultante van goed (kern)teamwork en goed samenspel tussen kernteam TitanE, management van PT Kamboti, en Rabobank Foundation.

De aanvraag is bij Rabobank Foundation tot stand gekomen door interventie van TitanE ten gunste van PT Kamboti, een op Ambon gevestigd nootmuskaatverwerkingsbedrijf. De werkkapitaallening is bedoeld om 35.000 kg (= 35 ton) nootmuskaat in te kunnen kopen bij in totaal 2.000 nootmuskaatboeren in de regio’s Hitu Barat, Jasirah Hitu en Ambon Gunung op het eiland Ambon, alsook op de eilanden Saparua en Banda. 30 ton zal worden afgenomen door Verstegen Spices & Sauces, gevestigd in Rotterdam, terwijl 5 ton op de lokale markt zal worden verkocht.

 

 

Impact
De toekenning van de werkkapitaallening aan PT Kamboti betekent een enorme stimulans voor de economische ontwikkeling in de agrarische sector (platteland) op de Molukken, waarbij de ontwikkeling van de nootmuskaatteelt voorop staat. Sinds 2010 faciliteert Stichting TitanE deze ontwikkeling met behulp van het Palaplan (Nootmuskaatplan). In het Palaplan of -programma worden bedrijfsmatige activiteiten gekoppeld aan activiteiten met een non-profit basis. De bedrijfsmatige component geeft een nieuwe dimensie aan de programma’s, waarmee Stichting TitanE zich sinds de oprichting in 1998 bezighoudt.

Tevens biedt de door Rabobank Foundation verstrekte lening PT Kamboti kansen om sociaal impact te genereren door op maatschappelijk verantwoorde wijze verder invulling te geven aan de rol van bruggenbouwer tussen de nootmuskaatboeren en de markt.

Daarnaast maakt de werkkapitaallening het PT Kamboti mogelijk de order van Verstegen uit te voeren; levering hiervan conform contract heeft in dit stadium absolute prioriteit. Hiertoe is op Ambon een sourcingteam geformeerd dat de status en voortgang rond de levering zal monitoren.

 

Dit verhaal blijven volgen > Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

 

 

Auteur
Binnen TitanE verantwoordelijk voor het programma Sociaal Ondernemerschap en in het bijzonder Kamboti Pusaka Maluku (KPM).