Duurzame ontwikkelingsdoelen

 

In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals). Wat zijn deze doelstellingen, en wat houden ze in?

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bevatten een reeks van 17 doelstellingen voor internationale ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen, en worden beschouwd als de mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SGD’s zijn van 2015 tot 2030 van kracht.

 

Een initiatief van de Verenigde Naties

Om welke doelstellingen (en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen) gaat het hierbij? Hieronder de 17 doelstellingen in woord én beeld:

 1. Geen armoede: Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
 2. Geen honger: Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding alsook het bevorderen van duurzame landbouw.
 3. Goede gezondheid: Het waarborgen van gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.
 4. Hoogwaardig onderwijs: Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid: Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen: Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam worden beheerd.
 7. Duurzame en betaalbare energievoorziening: Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Goede werkgelegenheid en economische groei: Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Innovatie en goede infrastructuur: Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen: Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
 12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatmaatregelen: Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Duurzame oceanen: Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Duurzaam landgebruik: Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen (in grond en bodem), het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.
 16. Vrede en gerechtigheid: Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.
 17. Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling: Het versterken van de implementatiemiddelen en het revitaliseren van het wereldwijde samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.

 

 

Voor Stichting TitanE dienen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad voor haar programma’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met de Molukken. Hoe werkt TitanE concreet aan deze doelstellingen? Daarover meer in een volgend nummer van de Nieuwsbrief!

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Referentie:


Bedrag:


 

 

Author Details
Sorry! The Author has not filled his profile.