Wil jij ook net een stapje verder gaan? Word dan nu donateur.

TitanE streeft in 2019 ruim twintig jaar naar een duurzame en rechtvaardige samenleving op de Molukken, waarin sprake is van een rechtvaardige verdeling van basisvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen. TitanE doet dit door kleinschalige projecten op de Molukken op te zetten, ondersteunen en financieren. Projecten met een duurzaam karakter die gaan over de toekomst van zowel mens als natuur. Met een bewezen track record van meer dan honderd projecten is het de hoogste tijd voor een nieuwe stap: een officieel donateursprogramma.

 Wat betekent dit?

Je kunt je nu binden aan TitanE door te kiezen voor één van onze donateursprogramma's. Bij TitanE weet je zeker dat er goede dingen gebeuren met je geld. De organisatie bestaat namelijk alleen uit vrijwilligers en daarmee komt 99% van de inkomsten ten goede van projecten op de Molukken. TitanE zet zich in voor:

  • Eerlijke verdiensten voor boeren en kleine ondernemers op de Molukken.
  • Toegang tot hernieuwbare technologieën, zoals zonne-energie en schoon drinkwater.
  • Microkrediet: Microleningen voor ambitieuze kleine ondernemers.
  • Kamboti-programma: Training, advies en expertise voor stichtingen met projecten op de Molukken.
  • Treasures of Maluku: Eerlijke prijzen voor makers van traditionele Molukse producten.
  • Milieu (in ontwikkeling): de bescherming van de Molukse zeeën.
  • Educatie: Een wisselwerking van kennis en bewustwordingscampagnes.

Ja, ik word donateur!

 
Privacy: Stichting TitanE gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze worden niet verstrekt aan derden. 
SEPA: Met deze machtiging geef je toestemming aan Stichting TitanE om incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven. In geval van maandelijks doneren geef je toestemming aan Stichting TitanE om doorlopend het overeengekomen bedrag van jouw rekening af te schrijven. Als jij het niet eens bent met de afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.