Treasures of Maluku

Treasures of Maluku zijn unieke schatten of producten uit verschillende delen van de Molukken die in Nederland moelijk te verkrijgen zijn. Deze producten worden direct afgenomen van kleine producenten tegen een eerlijke prijs, tevens heeft ToM geen winstoogmerk. De opbrengsten worden gëinvesteerd in nieuwe projecten en training van partners in het veld.
€0,00 gedoneerd
0 donateurs

Treasures of Maluku

Een aanzienlijk deel van de bevolking op de Molukken is economisch actief in de informele sector. De informele sector vormt min of meer de motor van de dagelijkse economische bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de voedselvoorziening (pasars en kiosken), transport en diensten.

TitanE wil in de komende jaren aandacht schenken aan de ontwikkeling van de informele
sector, die zich bezigt houdt met de oude ambachtelijke producten van de Molukken. De
oude ambachtelijke producten vertegenwoordigen tegelijkertijd de culturele erfgoed, producten met unieke achtergrondverhalen.

De situatie op dit moment is dat als gevolg van het ontbreken afzetmogelijkheden de
ambachtelijke producten en startkrediet dreigen langzamerhand te verdwijnen.

TitanE wil onder de naam van Treasures of Maluku (schatten van de Molukken) de ambachtelijke producten introduceren aan de Nederlandse samenleving en te delen met de Nederlandse markt.

Op deze wijze kunnen de mensen op de Molukken, die zich met de vervaardiging van de
producten bezig houden, inkomsten verwerven. De marketingsmethode in Nederland geschiedt
via een speciale ontwikkelde webshop. Voor deze activiteiten hebben zich een aantal jongeren met verschillende achtergronden de hand aaneen geslagen voor de verdere ontwikkelingen. De groep werkt zelfstandig onder de naam ‘Treasures of Maluku’, echter onder de paraplu van TitanE.

De doelstellingen van Treasures of Maluku zijn:

1. Stimulering van de economische ontwikkeling van de bovengenoemde sector, door:

Afname van de kleine producenten tegen een eerlijke prijs;

Afzetmogelijkheden creëren voor de kleine/ambachtelijke producenten;

Verbetering van werkomstandigheden van de producenten/huisnijverheid;

De ambachtelijke producten op de kaart zetten;

2. De unieke ambachtelijke producten, die een belangrijke culturele waarde vertegenwoordigen, niet verloren laten gaan;

3. De capaciteit van de kleine producenten geënt op sociaal ondernemen versterken,
middels trainingen.

Categorieproducten.

De categorieën zijn:

1. Weef-Ikat producten van de Tanimbareze vrouwen

2. Houtsnijwerk uit Tanimbar en de Kei-eilanden

3. Muziekinstrumenten uit Midden Molukken,

4. Aardewerk uit dorp Ouw (Saparua) en Banda Eilat (Kei)

5. Traditionele Molukse foodproducten