Adopteer een nootmuskaatboom

Voor slechts € 20,- adopteer je een nootmuskaatboom op Banda voor een looptijd van 10 jaar om boeren sociaal en economisch te ondersteunen.
18.62% opgehaald
€7.820,00 gedoneerd van doel €42.000,00
12 donateurs

De achtergrondproblemen op de Banda-eilanden

Veel nootmuskaatboeren op Banda hebben problemen met de exploitatie van hun nootmuskaatplantages. Dit is terug te leiden naar het volgende:

Op de Molukken is duidelijk een trek merkbaar van jongeren vanuit dorpen/platteland naar de stad om werk te vinden, of om te studeren. Na hun studie keren zij meestal niet terug. Velen gaan verder naar Java en/of Sumatra. Vooral Papua heeft op dit gebied een aanzuigende werking, vanwege betere mogelijkheden.

Het is voor de ouders die achterblijven niet doenlijk om hun nootmuskaatplantages te bewerken/ onderhouden of uit te bouwen, omdat ze minder helpende handen hebben, bovendien worden ze ouder waardoor ze meer en meer aan kracht moeten inleveren.

 

 

Andere aspecten
De boeren hebben op korte termijn financiële middelen nodig voor het onderwijs van de kinderen, gezondheidszorg, etc. De omvang van hun plantages is zodanig dat zij niet in staat zijn goed onderhoud te plegen en te weinig menskracht voor de oogsten hebben. Geld voor het inhuren van arbeidskrachten is er niet.

Adoptieplan

Door gedeeltelijk verhuren van hun plantages kunnen zij op korte termijn over extra geldmiddelen beschikken om hun problemen op te lossen (onderwijs voor kinderen, zorg, enz). Een ander voordeel is: dat gronden niet in vreemde handen terecht komen. Tevens is er het streven dat het sociale aspect meer aandacht krijgt.

 

 

Deelname aan het project

U kunt op verschillende manieren aan dit project meedoen, te weten:

  1. € 20,00 per boom als gift doneren, TitanE heeft de ANBI status (fiscaal aftrekbaar).
  2. Een of meerdere bomen voor € 20,00 per boom adopteren, waarbij na 5 jaar de investering terugbetaald wordt en het beoogd rendement in andere project(en) op de Molukken ingezet wordt.
  3. Een of meerdere bomen voor € 20,00 per boom adopteren, waarbij na 5 of 10 jaar de investering en na 5 en 10 jaar een beoogd rendement van 4% uitbetaald wordt.

Rendement

Met het rendement van de opbrengst kunnen we verschillende andere projecten steunen, dan wel opzetten, te denken valt aan:

  • Microkredieten verstrekken aan vrouwen om iets te gaan ondernemen;
  • Ondersteuning van de vanilleboeren op Ceram;
  • Realiseren van schoon drinkwaterproject(en) in verschillende dorpen op de Molukken;
  • Ondersteunen van vissers die hun materiaal willen moderniseren om een grotere opbrengst te realiseren;
  • Lampen op zonne-energie verstrekken aan arme gezinnen met schoolgaande kinderen zodat ze, als de stroom uitvalt dan wel er geen stroom is, toch kunnen studeren.

Interesse in adoptie van 1 of meerdere bomen? Adopteer dan nu direct een boom!

Groet,

Edo, Henk, Piet en Jan