Update: Adoptieplan 2.100 nootmuskaatbomen op Banda

 

In het najaar van 2017 werd het startsein gegeven voor de adoptie van 2.100 nootmuskaatbomen op het eiland Lontar, deel uitmakend van de eilandengroep Banda op de Molukken. Het adoptieplan wordt beheerd door de werkgroep Pertukaran uit Groningen in samenwerking met TitanE en Mae Nusu, Commanditaire Vennoot (CV) in het adoptieplan op Ambon.

Aanbod en deelname
De adoptie van nootmuskaatbomen op Banda is vooral ingegeven door het motief dat veel nootmuskaatboeren op de Banda-eilanden problemen hebben met de exploitatie van hun nootmuskaatplantages. Eén van de oorzaken hiervan is de migratie van jongeren uit het dorp/platteland naar de steden om te studeren of te werken.
Tegelijkertijd hebben de boeren financiële middelen nodig voor het onderwijs van hun kinderen, de gezondheidszorg van hun gezinnen en zo meer.
Door de plantages gedeeltelijk te verhuren, kunnen zij op korte termijn inkomsten genereren. Daarbij komt dat de gronden voor de familie van de boeren behouden blijven, en met de inkomsten arbeidskrachten kunnen worden ingehuurd om de gronden te bewerken, te onderhouden of uit te bouwen.

Wat houdt het adoptieplan precies in, en hoe kan men aan het adoptieplan deelnemen?

Het adoptieplan behelst een aanbod van – zoals gezegd – in totaal 2.100 nootmuskaatbomen, verspreid over in totaal veertien eigenaren in zes verschillende dorpen, gelegen op het eiland Lontar op de Banda-eilanden. De huur bedraagt 20,00 euro per boom.

Deelname aan het adoptieplan is op de volgende manieren mogelijk:

• 20,00 euro per boom als gift doneren; TitanE heeft de ANBI-status.
• Eén of meerdere bomen voor 20,00 euro per boom adopteren, waarbij de investering na vijf jaar wordt terugbetaald, en het beoogde rendement wordt ingezet in andere projecten op de Molukken.
• Eén of meerdere bomen voor 20,00 euro per boom adopteren, waarbij de investering na een periode van vijf of tien jaar de investering + een beoogd rendement van vier procent na vijf en tien jaar worden uitbetaald.

 

Zoals gezegd, wil de werkgroep Pertukaran het rendement van de opbrengst investeren in het faciliteren van verschillende andere projecten. Hierbij valt te denken aan:

  • Microkredieten verstrekken aan vrouwen om iets te gaan ondernemen;
  • Ondersteuning van de vanilleboeren op Seram;
  • Realiseren van schoon drinkwaterproject(en) in verschillende dorpen op de Molukken;
  • Ondersteunen van vissers die hun materiaal willen moderniseren om een grotere opbrengst te realiseren;
  • Lampen op zonne-energie verstrekken aan arme gezinnen met schoolgaande kinderen zodat ze, als er geen stroom is of de stroom uitvalt, toch kunnen studeren.

Stand van zaken
De status van het adoptieplan per 30 april 2018 wordt in onderstaande grafieken weergegeven:

Financiële status (30-04-2018):

Aantal geadopteerde bomen (30-04-2018):

 

Interesse om één of meer bomen te adopteren?
Meld dit aan de werkgroep Pertukaran – persoonlijk of via de e-mail: pertukaran17@gmail.com, en er wordt vanuit de werkgroep contact met je opgenomen.

De werkgroep Pertukaran bestaat uit: Edo Pattiwael, Henk Wieringa, Piet Gorter en Jan ter Huizen.
Voor meer informatie over de werkgroep en het adoptieplan zie de website: www.pertukaran.nl.

 

 

 

Auteur
Binnen TitanE verantwoordelijk voor programma- en organisatieontwikkeling en projecten Sociaal Ondernemerschap & Kamboti 2.0.