Update: Adoptieplan 2.100 nootmuskaatbomen op Banda

 

In het najaar van 2017 werd het startsein gegeven voor de adoptie van 2.100 nootmuskaatbomen op het eiland Lontar, deel uitmakend van de eilandengroep Banda op de Molukken. Het adoptieplan wordt beheerd door de werkgroep Pertukaran uit Groningen in samenwerking met TitanE en Mae Nusu, Commanditaire Vennoot (CV) in het adoptieplan op Ambon.

Aanbod en deelname
De adoptie van nootmuskaatbomen op Banda is vooral ingegeven door het motief dat veel nootmuskaatboeren op de Banda-eilanden problemen hebben met de exploitatie van hun nootmuskaatplantages. Eén van de oorzaken hiervan is de migratie van jongeren uit het dorp/platteland naar de steden om te studeren of te werken.
Tegelijkertijd hebben de boeren financiële middelen nodig voor het onderwijs van hun kinderen, de gezondheidszorg van hun gezinnen en zo meer.
Door de plantages gedeeltelijk te verhuren, kunnen zij op korte termijn inkomsten genereren. Daarbij komt dat de gronden voor de familie van de boeren behouden blijven, en met de inkomsten arbeidskrachten kunnen worden ingehuurd om de gronden te bewerken, te onderhouden of uit te bouwen.

Wat houdt het adoptieplan precies in, en hoe kan men aan het adoptieplan deelnemen?

Het adoptieplan behelst een aanbod van – zoals gezegd – in totaal 2.100 nootmuskaatbomen, verspreid over in totaal veertien eigenaren in zes verschillende dorpen, gelegen op het eiland Lontar op de Banda-eilanden. De huur bedraagt 20,00 euro per boom.

Deelname aan het adoptieplan is op de volgende manieren mogelijk:

• 20,00 euro per boom als gift doneren; TitanE heeft de ANBI-status.
• Eén of meerdere bomen voor 20,00 euro per boom adopteren, waarbij de investering na vijf jaar wordt terugbetaald, en het beoogde rendement wordt ingezet in andere projecten op de Molukken.
• Eén of meerdere bomen voor 20,00 euro per boom adopteren, waarbij de investering na een periode van vijf of tien jaar de investering + een beoogd rendement van vier procent na vijf en tien jaar worden uitbetaald.

 

Zoals gezegd, wil de werkgroep Pertukaran het rendement van de opbrengst investeren in het faciliteren van verschillende andere projecten. Hierbij valt te denken aan:

 • Microkredieten verstrekken aan vrouwen om iets te gaan ondernemen;
 • Ondersteuning van de vanilleboeren op Seram;
 • Realiseren van schoon drinkwaterproject(en) in verschillende dorpen op de Molukken;
 • Ondersteunen van vissers die hun materiaal willen moderniseren om een grotere opbrengst te realiseren;
 • Lampen op zonne-energie verstrekken aan arme gezinnen met schoolgaande kinderen zodat ze, als er geen stroom is of de stroom uitvalt, toch kunnen studeren.

Stand van zaken
De status van het adoptieplan per 30 april 2018 wordt in onderstaande grafieken weergegeven:

Financiële status (30-04-2018):

Aantal geadopteerde bomen (30-04-2018):

 

Interesse om één of meer bomen te adopteren?
Meld dit aan de werkgroep Pertukaran – persoonlijk of via de e-mail: pertukaran17@gmail.com, en er wordt vanuit de werkgroep contact met je opgenomen.

De werkgroep Pertukaran bestaat uit: Edo Pattiwael, Henk Wieringa, Piet Gorter en Jan ter Huizen.
Voor meer informatie over de werkgroep en het adoptieplan zie de website: www.pertukaran.nl.

 

 

 

Mondiaal Kennisplein Netwerk Kamboti en Stichting Salawaku Hoogeveen over gendergelijkheid uitgesteld

 

 

Het tweede Mondiale Kennisplein dat Netwerk Kamboti in samenwerking met Stichting Salawaku op zaterdag 12 mei aanstaande in Hoogeveen zou organiseren, is op verzoek van Stichting Salawaku uitgesteld. Er wordt nog naarstig gezocht naar een nieuwe datum voor dit event met een regionaal karakter dat is opgebouwd rond het thema: ‘Duurzame Ontwikkelingssamenwerking met Maluku’.

Binnen dit thema besteedt het tweede Mondiale Kennisplein specifieke aandacht aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen als basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. Het beleidsthema ‘gendergelijkheid’ vormt het vijfde doel van de ontwikkelingsagenda die de 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030 met elkaar hebben vastgesteld. Deze agenda omvat in totaal 17 universele doelen: Sustainable Development Goals (SDG’s) die een einde beogen te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Besteden programma’s en projecten voor duurzame ontwikkelingssamenwerking met Maluku wel voldoende aandacht aan gendergelijkheid, en hoe geven ze daar vorm en inhoud aan? Deze vraag blijft de leidraad voor het tweede Mondiale Kennisplein.

Nadere informatie over een nieuwe datum volgt: we houden je op de hoogte!

 

Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

 

 

Op zaterdag 12 mei 2018 organiseert Netwerk Kamboti in Stichting Salawaku, Zuidwoldigerweg 7, 7908 AC Hoogeveen het tweede Mondiale Kennisplein met een regionaal karakter rond het thema: ‘Duurzame Ontwikkelingssamenwerking met Maluku’. Binnen dit thema is er specifieke aandacht voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen: het vijfde doel van de ontwikkelingsagenda die de 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030 met elkaar hebben vastgesteld. Deze agenda omvat 17 doelen: Sustainable Development Goals, afgekort naar SDG’s die een einde beogen te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Het vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming. Ook dient er een einde te komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit volgens de Verenigde Naties niet voldoende: ‘Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld’.

Besteden programma’s en projecten voor duurzame ontwikkelingssamenwerking met Maluku wel voldoende aandacht aan gendergelijkheid, en hoe geven ze daar vorm en inhoud aan? Deze vraag vormt de leidraad voor het Mondiaal Kennisplein op 12 mei aanstaande in Hoogeveen.

‘Save the date’ en doe mee! Nadere informatie volgt.

 

SAVE THE DATE 12 mei : ‘Ontmoeten & Ontdekken: Lain tolong Lain!’

 

Mondiaal Kennisplein rond thema ‘Duurzame Ontwikkelingssamenwerking met Maluku’ van Netwerk Kamboti op zaterdag 12 mei 2018 in Stichting Salawaku te Hoogeveen.

De ontwikkelingen op de Molukken vragen om een nieuwe agenda van samenwerking. Een agenda, bestaande uit activiteiten die (1) bijdragen aan sociale rechtvaardigheid, (2) ten goede komen aan mens en milieu, (3) werkgelegenheid creëren, en (4) bij voorkeur gepaard gaan met de overdracht van kennis en vaardigheden. Kortom: programma’s die breed worden gedragen door de Molukkers hier in Nederland én daar in Maluku, en leiden tot continuïteit, zelfredzaamheid en duurzaamheid.

 

 

Kamboti
In Nederland werkt een aantal Molukse maatschappelijk middenveldorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met de Molukken samen in het Landelijk Netwerk Kamboti. De particuliere initiatieven worden gebundeld in het Kamboti-programma. Het Landelijk Netwerk Kamboti wordt gefaciliteerd door Stichting TitanE.

De Kamboti is een traditioneel draagmandje, gemaakt van gevlochten palmbladeren. De gevlochten palmbladeren staan symbool voor de hechtheid van de samenleving. Tegelijkertijd symboliseert het de onderlinge verwantschap tussen de aangesloten leden van het netwerk: groepen en organisaties die een verscheidenheid van dorpen en eilanden in het Kamboti-programma vertegenwoordigen.

Mondiaal Kennisplein: doelstelling en doelgroepen
Op zaterdag 12 mei 2018 organiseert Netwerk Kamboti in Stichting Salawaku, Zuidwoldigerweg 7, 7908 AC Hoogeveen het tweede Mondiale Kennisplein met een regionaal karakter rond het thema: ‘Duurzame Ontwikkelingssamenwerking met Maluku’.

Het doel van het mondiale kennisplein is drieledig:
Matchen/samenbrengen van programma’s en middelen van organisaties in Nederland die zich richten op (duurzame) ontwikkelingssamenwerking met Maluku vanuit de vraag: ‘Wat doen (Molukse) organisaties hier (in Nederland) en nu aan de ontwikkeling van Maluku?’

 1. Verbreden van draagvlak in Nederland voor (duurzame) ontwikkeling op de Molukken
 2. Versterken van samenwerking in Nederland voor (duurzame) ontwikkeling op de Molukken
 3. Stakeholders uit het maatschappelijk middenveldorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met de Molukken, vertegenwoordigers uit de publieke en private sector alsook lokale Molukse gemeenschappen in de omgeving van Hoogeveen vormen de voornaamste doelgroepen van het mondiale kennisplein.

Programma
Het programma valt op hoofdlijnen uiteen in twee onderdelen.

Het mondiale kennisplein wordt ingeleid door een hoofdgast en keynotespreker; wie dit wordt, wordt later bekendgemaakt.

Het tweede deel staat in het teken van het mondiale kennisplein, waarin organisaties zich kunnen presenteren in een pitch van maximaal vijf minuten, en daarnaast kennis en informatie met elkaar kunnen delen over de thema’s onderwijs & educatie, gezondheidszorg, sociaal ondernemen, technologie, milieu, vrede & veiligheid, gendergelijkheid, en (micro)financiering. ‘Ontmoeten en Ontdekken: Lain tolong Lain!’ luidt het onderliggende motto van dit kennisplein.

Parallel aan bovengenoemde onderdelen is er een programma voor kinderen ingericht onder de noemer: Kinderen voor duurzame ontwikkeling op de Molukken. Dit onderdeel staat onder leiding van Eleonora van Leeuwen van Stichting Save Home.
De kinderen zullen in het afsluitende gedeelte van het programma hun eindproducten presenteren en verkopen. De opbrengst gaat naar een goed doel voor kinderen op de Molukken.

Save the date!
Het Mondiale Kennisplein rond het thema ‘Duurzame Ontwikkelingssamenwerking met Maluku’, te houden op 12 mei 2018 in Stichting Salawaku te Hoogeveen, vangt om 12:30 uur aan en duurt tot 17:15 uur.

Reserveer alvast de datum van 12 mei 2018 in je agenda: de uitnodiging, het aanmeldingsformulier en het definitieve programma volgen later.

Wij hopen jou op 12 mei aanstaande in Stichting Salawaku in Hoogeveen te mogen verwelkomen!

Augustien Souisa
Eduard Rahakbauw
Charlie Munster

 

Open evenement op Facebook.

PERSBERICHT: TitanE aanwezig open dagen Stichting Salawaku Hoogeveen.

 

Tijdens de Open Dagen van Stichting Salawaku in Hoogeveen van 12 tot en met 17 februari 2018 verzorgt Stichting TitanE drie infoblokken rond de thema’s ‘Behoud van Cultuur’ en ‘Duurzaamheid’.

Duurzame Ontwikkeling
Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor Armoedebestrijding en Duurzame ontwikkeling op de Molukken. TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland over ontwikkelingssamenwerking met de Molukken.
De activiteiten van TitanE berusten op het streven naar een duurzame en rechtvaardige samenleving op de Molukken. Een gelijke verdeling van en toegang tot natuurlijke hulpbronnen en basisvoorzieningen zoals onderwijs, schoondrinkwater en gezondheidszorg, alsook gelijke rechten voor vrouwen vormen hierbij het richtpunt.
Bij de toepassing van aanwezige energiebronnen en de verdere ontwikkeling van de traditionele landbouw (nootmuskaat, kruidnagel, groente) en visserij wordt het behoud van de balans met en in het milieu (ecologische duurzaamheid) onder andere via de Adat Sasi bewaakt.

Vanaf 1998 houdt TitanE zich bezig met non-profit activiteiten. Doel hiervan is een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, in 2016 vervangen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, afgekort SDG’s), worden hierbij als richtsnoer gehanteerd.
In de periode van 1998-2018 heeft TitanE een trackrecord opgebouwd van 95 gerealiseerde projecten op de Molukken. De projecten omvatten het terrein van basic needs, economische ontwikkeling en gendergelijkheid – met medefinanciering van Oxfam/Novib, en het laatste decennium van Cordaid. Met deze 95 projecten is een totaalbedrag gemoeid van circa 4 miljoen euro.

 

Reusachtige plantage met Nootmuskaatbomen op Banda

 

Programma
Het programma van de infoblokken ziet er als volgt uit:

Woensdag 14 februari 2018
14:00 uur – 16:30 uur
Adoptie van nootmuskaatbomen op de Banda-eilanden
Henk Wieringa (Werkgroep Pertukaran) >> zie ook Pertukaran.nl

Vrijdag 16 februari 2018
14:00 uur – 16:30 uur
Adat Sasi en Duurzaam Samen Leven
Charlie Munster (TitanE)

Vrijdag 16 februari 2018
19:30 uur – 22:00 uur
Klimaatverandering en ecologische duurzaamheid rond de Molukse zeeën
Debby Barbé (TitanE)

 

TitanE | Terug- en vooruitblik 2017/2018

 

 

 

Bij het verschijnen van de laatste editie van de Berita terbaru in 2017 willen wij van de gelegenheid gebruik maken om:

Alle vrijwilligers met hun dierbaren en organisaties die zich in het afgelopen jaar met een warm hart voor TitanE hebben ingezet, een “Gelukkig Kerstfeest”
&
Een inspirerend, en vooral een gezond 2018 toe te wensen!

 

 

We mogen in alle bescheidenheid het jaar 2017 straks afsluiten met enig gevoel van trots

Zowel vaste vrijwilligers als vrijwilligers op afroep hebben dit jaar gezamenlijk de schouders eronder gezet om de groei van TitanE in alle facetten te continueren. Concreet gesproken denken wij aan het realiseren van de volgende mijlpalen: (1) de instroom van gemotiveerde jongeren met hun specifieke kwaliteiten, (2) de inbedding van verantwoordelijkheden in de vorm van portefeuillehouders binnen de TitanE-organisatie ten behoeve van de brede duurzame ontwikkelingsprogramma’s, (3) de groei van het sociaal ondernemerschap in Maluku via KPM (Kamboti Pusaka Maluku), (4) de oprichting van de zelfstandige werkgroep Pertukaran die zich bezighoudt met de adoptie van nootmuskaatbomen op de Banda-Eilanden, (5) de focus op de toepassing van hernieuwbare technologieën als instrument om de armoede op de Molukken te bestrijden en het hoofd te bieden aan klimaatverandering, (6) de samenwerkingsverbanden met zelfstandige organisaties binnen het Kamboti-programma, zoals Save Home, Sauwa, Vrienden van Ouw, en SAZUAM – en, last but not least, (7) het uitgeven van een eigen nieuwsbrief met een eigen profiel.

 

En hebben voor 2018 het volgende toekomstbeeld
In 2018 bestaat TitanE onder deze naam 20 jaar. In 20 jaar hebben wij een trackrecord van ruim 85 projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking met Maluku gerealiseerd. We zullen deze verjaardag aangrijpen om de bereikte mijlpalen zichtbaar te maken.
Tegelijkertijd zal in het komende jaar worden gewerkt aan de verdere verdieping en verbreding van processen die in 2017 in gang zijn gezet. Dit alles onder het motto: ‘Het stokje overdragen aan toekomstige generaties’. Onze plannen voor 2018 zullen wij ontvouwen tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 27 januari 2018 in het MKC te Houten: Save the date!

Daarnaast staat en gaat TitanE in 2018 voor innovatieve aspiraties en uitdagingen. Een inspirerend voorbeeld hiervan is de herwaardering van de Adat Sasi – in het perspectief van verduurzaming van de dorpssamenleving in de Molukken. Aan dit thema zal in september 2018 een seminar worden gewijd.

Voor het succesvol uitvoeren van onze programma’s is geld nodig. Het beleid van de Nederlandse regering op het gebied van Internationale Ontwikkelingssamenwerking is sinds 2015 drastisch gewijzigd. Samenwerking met grote medefinancieringsorganisaties zoals Cordaid is als gevolg daarvan niet meer mogelijk. Voor TitanE betekent dit het wegvallen van financiële stabiliteit.

TitanE dient in de komende jaren dan ook met alle kracht en creativiteit de financiering van haar programma’s met gerichte fondswervingsacties mogelijk te maken. Programma’s, waarin armoedebestrijding en duurzaamheid in Maluku voorop staan.

 

Ik wil graag een donatie doen

 

Dat is de uitdaging in de komende jaren, ook voor de Molukse samenleving in Nederland: zij kan namelijk het verschil maken.

 

Houten, 7 december 2017

 

SAVE THE DATE: Nieuwjaarsbijeenkomst TitanE op zaterdag 27 januari 2018

 

 

In 2018 bestaat Stichting TitanE 20 jaar: een heuglijk feit dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan en graag samen met jou willen vieren.

Ook in dit jubileumjaar staat en gaat Stichting TitanE voor nieuwe uitdagingen.
Onder het motto ‘Het stokje overdragen aan toekomstige generaties’ willen wij die graag aan jou presenteren en met jou delen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2018, te houden op:

 

Datum: Zaterdag 27 januari 2018
Tijdsindicatie: 12:30 uur – 18:00 uur
Locatie: Moluks Kerkelijk Centrum (MKC), Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten

Voeg toe aan je agenda

 

Wat gaan we tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari 2018 doen?
De bijeenkomst staat vooral in het teken van onze plannen voor 2018 en verder, voor een belangrijk deel gelanceerd door jonge, aanstormende talenten binnen onze organisatie.

SAVE THE DATE: Je bent van harte uitgenodigd voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst!
Benieuwd naar onze goede voornemens voor 2018? Dan hopen we je op 27 januari 2018 in het MKC te Houten te mogen begroeten.

Namens het Kernteam Stichting TitanE,

Charlie Munster
Frans Palyama
Eduard Rahakbauw

 

 

Microfinanciering voor vrouwen in Maluku

 

Sinds de ‘Kerusuhan’ (het conflict tussen Christelijke en Islamitische bewoners in de periode 2000-2004) wordt op de Molukken veel geïnvesteerd in verzoening en conflictpreventie. De adat dient hierbij als belangrijk bindmiddel. Daarbij komt dat de democratiserings- en decentralisatieprocessen na beëindiging van de Kerusuhan goed op gang zijn gekomen.

Op economisch terrein voert de provinciale overheid – onder leiding van de gouverneur van de provincie Molukken – een economisch beleid, waarbij de nadruk ligt op fysieke activiteiten in (de omgeving van) de stad. Zo is er relatief veel aandacht voor de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en grote prestigeprojecten. Er worden dan ook veel bouwactiviteiten ontplooid. In de lokale economie wordt daarentegen van overheidswege weinig geïnvesteerd. Er is dan ook nauwelijks oog voor de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland, terwijl twee derde (2/3) van de bevolking afhankelijk is van de lokale economie, vooral de agrarische sector: kleinschalige land- en tuinbouw, visserij en de informele sector. Dit beleidsterrein wordt overgelaten aan de lagere overheden, die echter weinig kennis van zaken hebben op sociaal en economisch vlak.

Het gevolg is onder andere een toename van huishoudelijk geweld, verkrachtingen en alcoholgebruik. Uit politierapporten in 2014 blijkt, dat het problematisch alcoholgebruik met 60% is gestegen. In 2015 is dit percentage inmiddels opgelopen tot 80%. Deze trend is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de grote economische achterstand. Vrouwen en jonge meisjes zijn hiervan de slachtoffers.

 

Microkrediet als tool of development
Microkrediet aan vrouwen kan ontwikkelingen in gang zetten, waarbij de positie van de vrouw in het algemeen, en in het bijzonder als zelfstandig onderneemster wordt versterkt. Microkrediet geldt immers als een belangrijk instrument, daar de vrouwen voor economische activiteiten niet terecht kunnen bij een bank voor een onderpand of niet beschikken over een onderpand voor een lening. Kortom: microkrediet aan plattelandsvrouwen biedt kansen om de structureel zwakke economische positie van vrouwen te versterken.
Daarnaast kan microkrediet als aanjager fungeren om op termijn de transitie te kunnen maken van zelfstandig ondernemerschap naar sociaal ondernemerschap, waarin een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige manier wordt aangepakt. Hierbij is de maatschappelijke winst primair, de financiële winst noodzakelijk om te blijven bestaan, en sociale verandering het ultieme doel.
De vrouw, als zelfstandig onderneemster, is immers niet een alleenstaand individu. Zij is nauw verbonden met haar familie en haar dorp. Voor duurzame ontwikkeling van de Molukse dorpen zijn financiële middelen nodig, die kunnen worden opgebracht met behulp van het microkredietproject. Op zijn beurt is het microkredietproject afhankelijk van de nodige ervaring en krachten van de gemeenschappen, waarin het wordt geïmplementeerd.

Om bovengenoemde redenen hebben Stichting TitanE en Mikrokrediet voor Moeders (MvM) het project ‘Mikrokrediet voor vrouwen in Maluku’ opgezet. Dit project is in 2015/2016 van start gegaan; de middelen worden rechtstreeks ingezet voor de economische ontwikkeling van vrouwen.

 

Afbeelding 1. Logo Microkrediet voor Moeders.

 

Doelstelling
• Korte termijn
De doelstelling op korte termijn betreft het verstrekken van microkrediet voor small business activiteiten aan in totaal 100 vrouwen in de dorpen Sukowati en Ursana in de bergstreek van Hunitetu op West-Seram, de dorpen Hatu en Rumah Tiga op Ambon, en het dorp Ouw op Saparua. Het microkrediet per vrouw bedraagt gemiddeld IDR 1.000.000,00 = € 75,00.

• Middellange termijn
Het doel op middellange termijn is dat de vrouwen door hun economische activiteiten een eigen inkomen verwerven, waarmee hun zelfstandigheid wordt bevorderd. Kortom, de economische activiteiten dragen bij aan versterking van de economische en maatschappelijke positie van de vrouw.

Het gaat hier om vrouwen zonder een vast inkomen en een onderpand voor een eventuele lening bij een bank. Het microkrediet wordt uitsluitend verschaft om de economische positie van de geselecteerde vrouwen te versterken. Belangrijke voorwaarde is dat de lening tegen lage rente wordt uitgezet en binnen de afgesproken termijn wordt terugbetaald.
De lening wordt verstrekt aan individuele vrouwen. De leningstermijn varieert van zes maanden tot een jaar, afhankelijk van de snelheid van de business case van de vrouwen. Via een assessment worden de termijnen in onderling overleg bepaald.
De rente is vastgesteld op 1,25% per maand.

Het verstrekken van een lening is onvoldoende. Uit oogpunt van project- en risicobeheersing is het noodzakelijk dit project intensief te begeleiden, te monitoren en het ownership (empowerment) te versterken. De begeleiding wordt verzorgd door Yayasan Tita Mae, partnerorganisatie van Stichting TitanE op de Molukken.

Transitie
In de huidige projectfase ligt de focus op de overheveling van het MvM-fonds van Titae Mae naar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Moluccas Credit Union (MCU). MvM staat daar in principe positief tegenover, maar verwacht wel een complete verantwoording van Titae Mae. Voorts wil MvM meer inzage in het contract met MCU.

Momenteel heeft Titae Mae nog circa 70 miljoen Rupiah weggezet aan microkrediet. De intentie is dat de kredieten bij terugbetaling worden overgeheveld naar MCU. Titae Mae gaat hiermee akkoord.

Voor nu hebben de verantwoording van Titae Mae richting MvM en het contract met MCU absolute prioriteit. Zodra dit is afgerond, kan de transitie worden voltooid en het MvM-fonds definitief worden overgedragen van Tita Mae aan MCU.

 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

 

In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals). Wat zijn deze doelstellingen, en wat houden ze in?

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bevatten een reeks van 17 doelstellingen voor internationale ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen, en worden beschouwd als de mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SGD’s zijn van 2015 tot 2030 van kracht.

 

Een initiatief van de Verenigde Naties

Om welke doelstellingen (en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen) gaat het hierbij? Hieronder de 17 doelstellingen in woord én beeld:

 1. Geen armoede: Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
 2. Geen honger: Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding alsook het bevorderen van duurzame landbouw.
 3. Goede gezondheid: Het waarborgen van gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.
 4. Hoogwaardig onderwijs: Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid: Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen: Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam worden beheerd.
 7. Duurzame en betaalbare energievoorziening: Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Goede werkgelegenheid en economische groei: Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Innovatie en goede infrastructuur: Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen: Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
 12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatmaatregelen: Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Duurzame oceanen: Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Duurzaam landgebruik: Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen (in grond en bodem), het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.
 16. Vrede en gerechtigheid: Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.
 17. Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling: Het versterken van de implementatiemiddelen en het revitaliseren van het wereldwijde samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.

 

 

Voor Stichting TitanE dienen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad voor haar programma’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met de Molukken. Hoe werkt TitanE concreet aan deze doelstellingen? Daarover meer in een volgend nummer van de Nieuwsbrief!

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Referentie:


Bedrag:


 

 

Programma bekend: ‘Ontmoeten en Ontdekken: Lain Tolong Lain’.


Op zaterdag 07 oktober 2017 organiseert Netwerk Kamboti een event – met als thema: ‘Ontmoeten & Ontdekken: Lain tolong Lain! Regionaal Kennisplein Duurzame Ontwikkelingssamenwerking met Maluku’.

 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit evenement/regionaal kennisplein dat plaatsvindt op zaterdag 07 oktober 2017 in Stichting Balai Pusat, Kouwenaarspad 30, 8172 EA Vaassen. Aanvang: 12:30 uur. Einde: 18:00 uur.

 

Context, doelstelling en doelgroep(en)

De ontwikkelingen op de Molukken vragen om een nieuwe agenda van samenwerking. Een agenda, bestaande uit activiteiten die (1) bijdragen aan sociale rechtvaardigheid, (2) ten goede komen aan mens en milieu, (3) werkgelegenheid creëren, en (4) bij voorkeur gepaard gaan met de overdracht van kennis en vaardigheden. Kortom: programma’s die breed worden gedragen door de Molukkers hier in Nederland én daar in Maluku, en leiden tot continuïteit, zelfredzaamheid en duurzaamheid.

 

In Nederland werkt een aantal Molukse maatschappelijk middenveldorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met de Molukken samen in het Landelijk Netwerk Kamboti. De particuliere initiatieven worden gebundeld in het Kamboti-programma. Het Landelijk Netwerk Kamboti wordt gefaciliteerd door Stichting TitanE.

 

De Kamboti is een traditioneel draagmandje, gemaakt van gevlochten palmbladeren. De gevlochten palmbladeren staan symbool voor de hechtheid van de samenleving. Tegelijkertijd symboliseert het de onderlinge verwantschap tussen de aangesloten leden van het netwerk: groepen en organisaties die een verscheidenheid van dorpen en eilanden in het Kamboti-programma vertegenwoordigen.

 

TitanE en Netwerk Kamboti geloven in het bundelen van krachten die sociale verandering willen bereiken. Het doel van het regionaal kennisplein is dan ook drieledig:

 • Matchen/samenbrengen van programma’s en middelen van organisaties in Nederland die zich richten op (duurzame) ontwikkelingssamenwerking met Maluku vanuit de vraag: ‘Wat doen (Molukse) organisaties hier (in Nederland) en nu aan de ontwikkeling van Maluku?’
 • Verbreden van draagvlak in Nederland voor (duurzame) ontwikkeling op de Molukken
 • Versterken van samenwerking in Nederland voor (duurzame) ontwikkeling op de Molukken

Stakeholders uit het maatschappelijk middenveldorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met de Molukken, vertegenwoordigers uit de publieke en private sector alsook lokale Molukse gemeenschappen in de omgeving van Vaassen vormen de voornaamste doelgroepen van het regionaal kennisplein.

 

Programma

Het programma valt op hoofdlijnen uiteen in twee onderdelen.

 

Als hoofdgast en keynotespreker van het event is Petra Kastanya uitgenodigd, manager van PT Kamboti Pusaka Maluku (KPM). Hij leidt het kennisplein in met een presentatie over de maatschappelijke betekenis van KPM als nootmuskaatonderneming, gevestigd op het eiland Ambon.

 

Het tweede deel staat in het teken van het mondiale kennisplein, waarin organisaties zich kunnen presenteren in een pitch van maximaal vijf minuten, en daarnaast kennis en informatie met elkaar kunnen delen over de thema’s onderwijs & educatie, gezondheidszorg, sociaal ondernemen, technologie & milieu, en (micro)financiering. ‘Ontmoeten en Ontdekken’ luidt het onderliggende motto van dit kennisplein.

De deelnemers worden later bekend gemaakt.

 

Parallel aan bovengenoemde onderdelen is er een programma voor kinderen ingericht onder de noemer: Kinderen voor duurzame ontwikkeling op de Molukken. Dit onderdeel staat onder leiding van Eleonora van Leeuwen van Save Home.

De kinderen zullen in het afsluitende gedeelte van het programma hun eindproducten presenteren en verkopen. De opbrengst gaat naar een goed doel voor kinderen op de Molukken.

 

Het spoorboekje van het programma vindt u in de bijlage. Ruth Haumahu zal als hostess/gastvrouw de verschillende programmaonderdelen aan elkaar praten.

 

Kom ook!

Meldt u uiterlijk 27 september 2017 aan voor deelname aan het regionaal kennisplein via onderstaande hyperlink:

 

Meld u hier aan:  AANMELDEN of zet u op het event op Facebook op ‘Aanwezig’: Event openen op Facebook.

 

 

Informatie

Voor meer informatie en inhoudelijke vragen over het regionaal kennisplein kunt u terecht bij Eduard Rahakbauw:

 

Kom ook: wij hopen u op 7 oktober 2017 te mogen verwelkomen in Stichting Balai Pusat te Vaassen!

 

Augustien Souisa

Eduard Rahakbauw

Charlie Munster

 

Open hier het programma